بیمارستان صحرایی کرونایی‌ها در نهبندان

در روزهای اخیر تعداد بیماران کرونایی درشهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی افزایش یافته و ظرفیت پذیرش بیمارستان این شهر تکمیل شده است؛

1400/04/28
|
11:0

به همین دلیل روز جمعه -25 تیر- یك بیمارستان صحرایی در بیمارستان شهید آتش‌دست نهبندان راه‌اندازی شد. در حال حاضر روند پذیرش بیمار در این بیمارستان آغاز و تمام امكانات لازم برای ارائه خدمات فراهم شده است. عكس: ابوالفضل حسن پور

دسترسی سریع