بازدید رئیس جمهور شهید از رادیو

سال گذشته به مناسبت روز خبرنگار خادم الرضا (ع) شهید خدمت از استودیوهای ساختمان شهدای رادیو بازدید كردند و با اهالی رادیو درباره این رسانه به صحبت نشسته بودند.

1403/03/01
|
7:31
دسترسی سریع