صدای مردم در مسیر فجر نور

مردم صبح 22 بهمن ماه، رزمایش اقتدار، عزت و آزادی ایران اسلامی را به گوش جهانیان رساندند و خیابان های شهر قدمگاه مردان و زنانی شد كه آمده بودند تا با فریاد ایران سربلند در یوم الله 22 بهمن، وفاداری شان را به نظام به رخ جهانیان بكشند.

1402/11/24
|
7:54

رادیو سلامت در یوم الله 22 بهمن با بهره بردن از تمهیدات، ویژه برنامه مسیر همدلی را روانه آنتن كرد كه شامل بخش های متنوع بود. این ویژه برنامه از ایستگاه رادیو سلامت واقع در خیابان آزادی كه در مسیر راهپیمایی بنا شده بود، روی آنتن رفت. مسیر همدلی انعكاس دهنده حضور حماسی مردم بود.

دسترسی سریع