نمایی از نسلی كه نترسید

در روزهای سخت كرونا كه انسان‌ها مانند برگ‌های خزان‌ بر زمین می‌افتادند، مدافعان سلامت با اینكه از فرط كار كردن خستگی در نگاهشان موج می‌زد همچون سرو استوار بر بالین بیماران ماندند و خزان زندگی آنها را به بهار بدل كردند.

1401/09/05
|
10:33
دسترسی سریع