روی خط خبر چهارشنبه ها از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو سلامت

روي خط خبر

كسب درجه عالی انستیتو پاستور ایران در تشخیص آبله میمونی

انستیتو پاستور ایران در برنامه مهارت آزمایی كه با هدف بررسی و ارزیابی توانایی آزمایشگاه‌های مرجع كشورها در تشخیص و شناسایی آبله میمونی توسط آزمایشگاه مورد تایید سازمان بهداشت جهانی در آلمان برگزار شد، درجه عالی را كسب كرد.

1402/06/28
|
09:10

آزمایشگاه تیم پاسخ سریع بیماری‌های عفونی انستیتو پاستور ایران مسئولیت راه‌اندازی و پایش 14 آزمایشگاه قطب انجام دهنده آزمایش غربالگری ویروس‌های خانواده اورتوپاكس را برعهده دارد و سازمان بهداشت جهانی، با ارزیابی و تایید توانایی‌های این آزمایشگاه در تشخیص موارد آبله میمونی، اطمینان لازم را به كشور در كیفیت عملكرد این آزمایشگاه داده است.

در این راستا، آزمایشگاه تیم پاسخ سریع بیماری های عفونی انستیتو پاستور ایران، به عنوان یكی از آزمایشگاه‌های برتر در این حوزه، توانست در برنامه مهارت آزمایی سال 2023 با كسب درجه عالی (صحت 100 درصد) كیفیت و اعتبار خود را در سطح جهانی نشان دهد.

تیم پاسخ سریع بیماری‌های عفونی انستیتو پاستور ایران در سال 1385 راه‌اندازی شده است و هدف از تشكیل این تیم، ایجاد قابلیت تشخیص سریع طغیان بیماری‌های عفونی و نوع بیماری ناشناخته میكروبی در كمتر از 48 ساعت بوده است. این گروه در بیش از 15 سال گذشته در شناسایی و پاسخ سریع به چندین طغیان بیماری‌های باكتریایی و ویروسی، از جمله پاندمی كرونا و آبله میمونی، مشاركت فعال و جدی داشته است و از اركان مهم نظام سلامت كشور بوده است.

این تیم در جهت عمل به برنامه مراقبت سندرومیك بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت نیز آمادگی لازم را فراهم كرده است.

در حال حاضر امكان بررسی چند عاملی بیماری‌های ویروسی تنفسی، گوارشی، تب و راش عفونی و برخی بیماری‌های دیگر در كنار آمادگی لازم برای تشخیص مولكولی بیماری‌های نوپدید و بازپدید از جمله ویژگی‌های آزمایشگاه تیم پاسخ سریع بیماری‌های عفونی انستیتو پاستور ایران است.

دسترسی سریع
روی خط خبر