از ساعت به مدت

رادیو سلامت

60-30

در برنامه شصت سی رادیو سلامت مطرح شد:كاهش حوادث جاده ای استان كهگیلویه و بویر احمد منوط به نصب دوربین سرعت سنج

پویش شصت سی رادیو سلامت با هدف كاهش حوادث جاده ای در سی كیلومتری شهرها این بار به سراغ جاده های استان كوهستانی كهگیلویه و بویر احمد رفته است . استانی كه بخشی از حوادث آن به علت شیب زیاد و گردنه های كوهستانی است.

1397/11/17
|
14:56

رئیس پلیس راه استان كهگیلویه و بویر احمد درباره نقاط حادثه خیز این استان در برنامه شصت سی رادیو سلامت گفت : به علت كوهستانی بودن این استان و گردنه های متعدد ، تونل ها و شیب های زیاد در طول مسیر جاده ، نقاط حادثه خیز زیادی در محورهای جاده ای استان شكل گرفته است.
سرهنگ ویسی پور برای كاهش حوادث در سی كیلومتری شهرها ی استان تاكید كرد : با توجه به وجود روستاها در حاشیه شهرها و افزایش حوادث در سی كیلومتری شهرها به نظر می رسد تنها با استقرار پلیس و گشت نامحسوس و دوربین های سرعت سنج ثابت بتوان این حوادث را كاهش داد.
برنامه شصت سی هر یكشنبه راس ساعت 9:05 با بررسی وضعیت جاده ای شهرها و استان های كشور مخاطبان را با نقاط پرحادثه آشنا می كند . هدف این برنامه كاهش حوادث جاده ای در سی كیلومتری شهرهاست .
بخش های این برنامه شامل: جاده شناسی ، ایستگاه پلیس ، گفتگو با مصدومان حوادث جاده ای ، معرفی اعضاء پویش شصت سی ، گفتگو با مدیران راهداری كشور و طرح یك مسابقه.
این برنامه به تهیه كنندگی حسین فنایی ، مشاور و سردبیری فاطمه شهبازی ، گویندگی و اجرای فیروزه آدابی و البته همكاری گزارشگران استان های كشور تقدیم شنوندگان می شود.

نویسنده: فاطمه شهبازی

دسترسی سریع
60-30