از ساعت به مدت

رادیو سلامت

60-30

استان البرز محدوده پرخطر در سی كیلومتری شهر تهران

رئیس پلیس راه استان البرز با تاكید بر اینكه استان البرز و كرج به عنوان یك نقطه پرخطر و حادثه خیز در مجاورت استان تهران محسوب می شود در برنامه شصت سی رادیو سلامت گفت :

1397/10/30
|
15:44

شهر كرج در سی كیلومتری استان تهران قرار دارد كه نزدیك به 68 درصد حوادث جاده ای در این نقطه روی می دهد . سرهنگ رضا گودرزی افزود: برای كاهش این امر نیازمند تعریف و احداث اقامتگاه برای رانندگان هستیم كه حقیقتا چنین اقامتگاهی به ویژه در محدوده اشتهارد وجود ندارد.

دسترسی سریع
60-30