از ساعت به مدت

رادیو سلامت

60-30

افزایش 35 درصدی حوادث جاده ای

جناب سرهنگ نجفی رییس پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به كوهستانی بودن استان و شرایط جغرافیایی آن در برنامه شصت سی رادیو سلامت گفت :

1397/09/15
|
13:28

با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی استان در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش 35 درصدی حوادث جاده ای بوده ایم .وی افزود: از این تعداد 13 درصد منجر به فوت و نعداد متوفیان 16 درصد رشد داشته است .
سرهنگ نجفی افزود:در تصادفات منجر به جرح با رشد 10 درصدی و در تعداد مجروحان شاهد افزایش 20 درصدی بوده ایم .
رییس پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی استان چهار محال و بختیاری در تشریح علل افزایش تصادفات جاده ای این استان طی سال جاری گفت : تخطی از سرعت مطمئنه ، انحراف به چپ ، بی توجهی به جلو و عدم رعایت تقدم عبور چهار عامل اصلی این حوادث بوده است .

دسترسی سریع
60-30