از ساعت به مدت

رادیو سلامت

60-30

بررسی علل تصادفات جاده ای در برنامه "30-60"

جاده‌های ایران هنوز هم بحران‌سازند. خودروها هم ایمنی لازم را برای سرنشینان فراهم نمی‌كنند و در نهایت، خطاهای انسانی، منجر به وقوع حوادث ناگوار می‌شود. سه ضلع حادثه‌آفرین مثلث تردد در راه‌های ایران، همیشه خبرساز است.

1397/08/30
|
10:17

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت سرگرد عمادی ،كارشناس پلیس راه استان یزد در گفتگو با برنامه " 30-60" در مورد موضوع علل تصادفات جاده ای گفت:
درست است كه می‌گویند ایمنی در رانندگی از سه بخش انسان، جاده و خودرو تشكیل شده است، ولی معمولاً نقش و تاثیر آنها در بروز و پیشگیری از تصادفات، یك نقش كاملاً تركیبی است. بر اساس آمار، اطلاعات و تحقیقاتی كه نه‌تنها در ایران و بلكه در نقاط دیگر دنیا صورت گرفته است، عامل انسانی نقش پررنگ و محوری را در شكل‌گیری تصادفات جاده‌ای ایفا می‌كند و اساساً بین خودرو، انسان و جاده، هوشمندترین عامل كه دارای قوه تصمیم‌گیری در مورد چگونگی به‌كارگیری دو عامل دیگر است، انسان بوده و این بشر است كه با توجه به شرایط جاده و وضعیت خودرو، می‌تواند تصمیم بگیرد با چه سرعتی براند، كمربند ایمنی خود را ببندد یا اینكه بدون بستن كمربند، در جاده حركت كند. اوست كه تشخیص می‌دهد چراغ ترمز خودرو به درستی كار می‌كند و در نهایت آیا خودرو او، در شرایط ایده‌آلی برای رانندگی قرار دارد یا خیر. اوست كه فاصله معنادار خودرو خود با خودرو دیگران را رعایت می‌كند و بنابراین می‌توان گفت دو عامل دیگر نیز، در ید اختیار و مدیریت عامل انسانی است و عامل انسان یا راننده‌ای كه به نحوی برای رانندگی آموزش ‌دیده است، می‌تواند در بروز یا عدم شكل‌گیری یك سانحه تاثیرگذار باشد.

دسترسی سریع
60-30