مثبت تربیت سه شنبه از ساعت 09:10 به مدت 45 دقیقه

رادیو سلامت

مثبت تربيت

لزوم دستورالعمل های امنیت جنسی كودكان در اماكن عمومی در برنامه مثبت تربیت

دكتر خویی در گفت و گو ی برنامه مثبت تربیت در خصوص تعرض جنسی یا سو استفاده جنسی از فرزندان گفت.

1401/11/04
|
16:24

دكتر خویی در گفت و گو ی برنامه مثبت تربیت در خصوص تعرض جنسی یا سو استفاده جنسی از فرزندان گفت: ما از لمس ها شروع می كنیم، هرگونه لمسی كه بتواند حس یك كودك را خراب كند نسبت به آن لمس، آن لمس كننده چه منظور و انگیزه جنسی داشته باشد چه نداشته باشد، ما لمس نامتعارف با تم جنسی تلقی می كنیم. البته ممكن است كه متون و جوامع متفاوت تعاریف را با تفاوت ارائه بدهند اما تعاریف بعضی جوامع سخت گیرانه تر است و ما این تعریف را بیان می كنیم. بعد از لمس نامتعارف از سوء استفاده صحبت می كنیم و این یعنی - فرد لمس كننده - منظور و انگیزه جنسی دارد به حین لمس برای ارضای تمایلات بیمارگونه جنسی خودش؛ و وقتی كه كودك ما آگاه می شود و می داند كه این لمس به قصد سوء استفاده اتفاق می افتد و می داند كه دیگر برای نه گفتن قدرتی ندارد پس نمی تواند مبارزه كند این دیگر آزار جنسی مسلم محسوب می شود كه در آزار جنسی ما نگاه می كنیم ببینیم چه عملكردی اتفاق افتاده است و بعد به سمت تعریف تجاوزمی رویم.

دسترسی سریع
مثبت تربیت