از ساعت به مدت

رادیو سلامت

هميار طبيعت

حفاظت از پرندگان با توسعه صنعت پرنده نگری

با پرنده نگری می توان از مزایای اقتصادی پرندگان در ایجاد اشتغال، ارزآوری و توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی بهره برد.

1397/08/30
|
10:34

صنعت تماشای پرندگان با تماشای پرندگان مهاجر هرساله در برخی كشورها از جمله ایالات متحده معادل میلیاردها دلار برای این كشورها درآمدزایی دارد و گردشگران طبیعت بدون آن كه به شكار این پرندگان بپردازند، فقط با پرداخت وجوه سنگین در تورهای تماشای پرندگان شركت می كنند تا لحظاتی را در كنار یك تالاب به تماشای صحنه های بی بدیل طبیعی بپردازند.
این در حالی است كه در ایران نه تنها هنوز به این اتفاق شگرف به عنوان یك فرصت برای جذب گردشگر و درآمدزایی نگریسته نشده است، بلكه همچنان بحث حفاظت از این پرندگان در مقابل برخی سودجویان مورد تاكید و در اولویت است.
مخاطرات طبیعی و انسانی از جمله عواملی است كه حیات این پرندگان مهاجر را در اقامتگاه جدید و موقتشان تهدید می كند.
حفظ زیستگاه این پرندگان كه شامل تالاب ها، آبگیرها و دیگر مناطق حفاظت شده است و همچنین فراهم كردن شرایط مناسب در این مناطق، نقش مهمی در حفظ حیات این گونه ها دارد، به طوری كه مدیركل محیط زیست استان خوزستان با تاكید بر این مطلب، خاطرنشان می كند: خشكسالی و تامین نكردن حقابه تالاب ها و آبگیرها از یك سو و ورود انواع آلاینده ها به این منابع آبی از سوی دیگر از جمله مواردی است كه بویژه در یكی دو دهه اخیر نقش مهمی در كاهش میزان مهاجرت این پرندگان به كشور و افزایش تلفات آنها داشته است.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "همیار طبیعت" دوم آذر ماه در ساعت 20:00 با حضور مهندس محمد فریدی(دانشجوی دكتری محیط زیست و محیط بان، رئیس اداره محیط زیست فیروزكوه) به موضوع حفاظت از پرندگان با توسعه صنعت پرنده نگری می پردازد.

دسترسی سریع
همیار طبیعت