از ساعت به مدت

رادیو سلامت

هميار طبيعت

اهمیت تغییر الگوی مصرف آب در جوامع بشری

آب یكی از مهمترین منابع هست. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت روزانه 30 هزار نفر از مردم دنیا به علت كمبود آب سالم و بهداشتی می میرند.

1397/07/04
|
13:02

میانگین آب مصرفی سرانه جهان حدود 580 مترمكعب برای هر نفر در سال است كه این رقم در ایران حدود 1300 مترمكعب در سال است كه این امر بیانگر اتلاف منابع آب و اسراف بیش از حد منابع حیاتی است.
امروزه با پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت، مصرف آب افزایش یافته است. بحران آب در اكثر كشورهای جهان رو به گسترش است. در این سالها صرفه جویی در مصرف آب یكی از اصلی ترین دغدغه های كشورهایی است كه برای دوری از خطر كمبود آب در فكر استفاده ی بهینه و مدیریت شده از اب هستند. یكی از عوامل محدود كننده توسعه فعالیت های اقتصادی در دهه های آینده در كشور، كمبود آب می باشد. میزان مصرف سرانه با فرهنگ و ارتقای سطح بهداشت جوامع ارتباط مستقیم دارد.متأسفانه در كشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل یك فرهنگ جایگاه خود را پیدا نكرده است، مجموعه اقداماتی كه تا كنون در كشور در ارتباط با تأمین آب انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده و كمتر به مصرف توجه گردیده است. هدف از مطالعات مدیریت مصرف آب، شناسایی و معرفی روش های مختلف و مناسب، جهت كنترل مصرف آب و استفاده بهینه از آن می باشد.در این مبحث بهینه سازی مصرف آب شرب و روش های اصلاح الگوی مصرف مورد توجه قرار خواهد گرفت.اساساً آنچه كه در این مطالعات مورد توجه قرار می گیرد شناسایی عوامل مؤثر بر اصلاح الگوی مصرف می باشد. از آن جمله می توان به خانواده، آموزش و پرورش و رسانه های جمعی اشاره نمود كه هر یك با توجه به جایگاهی كه در جامعه دارند.
به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "همیار طبیعت" كاری از گروه اجتماعی پنجم مهر ماه با حضور مهندس محمد فریدی(محیط بان و كارشناس محیط زیست) به موضوع اهمیت تغییر الگوی مصرف آب می پردازد.

دسترسی سریع
همیار طبیعت