دوباره مرور کن شنبه تا سه شنبه از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو سلامت

دوباره مرور كن

حریم خصوصی در رابطه زوجین

وقتی از حریم خصوصی صحبت کنیم دراصل اشاره به یک حریم و فضای خصوصی داریم که قراراست برای بهتر شدن زندگی وکارآمدشدن احساس و امنیت ما ، به ما فرصت بده که حال بهتری داشته باشیم .

1399/04/10
|
07:25

دکتر نسرین جعفری روانشناس در گفتگو با برنامه دوباره مرورکن درباره موضوع حریم خصوصی در رابطه زوجین گفت:
وقتی از حریم خصوصی صحبت کنیم دراصل اشاره به یک حریم و فضای خصوصی داریم که قراراست برای بهتر شدن زندگی وکارآمدشدن احساس و امنیت ما ، به ما فرصت بده که حال بهتری داشته باشیم .
پس وقتی از حریم خصوصی در رابطه زوجین می خواهیم صحبت کنیم به این معنی است که هرفرد در یک رابطه زوجین که قراراست درکنارهم، ما را تشکیل بدهند نیازدارند یک من مستقل تنها ، ولی با یک چارچوب مشخص که درجهت افزایش صمیمیت هم باشد، ایجاد کنند.
اگر دونفر از ابتداقبل از اینکه وارد ازدواج شوند حریم خصوصی را با مرزبندیهای شبیه به هم در نظر بگیرند بدون هیج تنشی این رابطه به صورت مطلوب شکل می گیرد و پیش می رود ، دردسر از انجایی شروع می شود که اختلاف نظر وجود دارد و یکی از زوجین این حریم را خیلی کوچکتر و یا خیلی گسترده تر درنظر می گیرد اینجاست که زوجین باید واقع بینانه و متاثر از نظر هردوطرف موضوع را بررسی کنندو بتوانند حریم را تنظیم را کنند و بپذیرند که بعداز ازدواج دارای هویت قدیم نیستند و آن مرزبندی های قبلی در دوره تجرد را نمی تواننددر زندگی زناشویی اعمال کنند.

برنامه دوباره مرورکن در حال حاضر از شنبه تا سه شنبه ساعت 14:5 از رادیوسلامت موج اف ام ردیف 102مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
دوباره مرور کن