صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

ازدواج یکی از مهمترین حوادثی است که در زندگی هر انسان رخ می دهد.

نظر به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و تاثیرآن در تداوم و استحکام خانواده، تربیت فرزندان، داشتن زندگی سالم توأم با رضایت و خوشبختی و احساس موفقیت ، ضرورت دارد دختران و پسران هنگام ازدواج از خدمات مشاوره ای مناسبی بهره مند شوند و از این طریق با اهداف ، وظایف و حقوق یکدیگر به خوبی آشنا شوند.
امروزه دختران و پسران جوان در آستانه ازدواج با بهره گیری از خدمات مشاوره ازدواج، می توانند با گامهای راسخ تر و آرامش و اطمینان بیشتری در راه پرپیچ و خم ازدواج و تشکیل خانواده گام نهند و در نهایت در این امر مهم موفق باشند.
به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه دوباره مرور کن راس ساعت 16:05 در روز 16 اردیبهشت ماه به بررسی موضوع انتخاب شریک زندگی میپردازد.

مرتبط با این خبر

  • بهترین شیوه برخورد با عقل کل ها

  • اهمیت شناخت روانی زوجین از یکدیگر

  • اثرات مخرب عصبانی " نشدن " / پرخاشگری منفعلانه نوعی از پرخاشگری آزار دهنده

  • «دوباره مرورکن» روی خط رادیو سلامت