صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

پرخاشگری منفعلانه یک اختلال رفتاری است که در بزرگسالی و در رابطه با افراد دیگر به ویژه در رابطه نزدیک با اعضای خانواده ،همسر و دوستان قابل تشخیص است.

پرخاشگری منفعلانه یک اختلال رفتاری است که در بزرگسالی و در رابطه با افراد دیگر به ویژه در رابطه نزدیک با اعضای خانواده ،همسر و دوستان قابل تشخیص است.
قهر کردن ،صحبت نکردن ،ابهام در رفتار ،دیگری را مقصر دانستن و ....همه از جمله رفتاری است که در پرخاشگری منفعلانه بروز و ظهور میکند.
در برنامه امروز دوباره مرور کن راس ساعت 14:05 به بررسی عوامل ایجاد کننده این اختلال رفتاری می پردازیم.

مرتبط با این خبر

  • بهترین شیوه برخورد با عقل کل ها

  • اهمیت شناخت روانی زوجین از یکدیگر

  • من مجردم ،منو انتخاب کن

  • «دوباره مرورکن» روی خط رادیو سلامت