کودکانه هر روز به غیر از جمعه ها از ساعت 06:35 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

كودكانه

به من دست نزن .....

به دلیل اینکه انجام هرعمل جنسی بر روی کودک به نوعی آزار محسوب شده و در حیطه رشدی او قرار ندارد، لذا بر روی هر دو جنس که در سنین کودکی باشند، آسیب رسان خواهد بود.

1397/02/18
|
12:05

کودک آزاری همیشه استخوان های شکسته و کبودی های غیرقابل توضیح نیست. انواع مختلفی از کودک آزاری مانند سوء استفاده عاطفی، سوء استفاده آموزشی، سوءاستفاده جنسی، غفلت، بی توجهی و... نیز وجود دارد .
در سال های اخیر با توجه به افزایش بازنمایی رسانه ای برخی آسیب های اجتماعی نظیر کودک آزاری جنسی، اخباری هم چون آزار جنسی چند دانش آموز پسر توسط ناظم مدرسه و یا دختربچه ای دبستانی توسط راننده سرویس مدرسه، در صدر اخبار قرار گرفته و مورد توجه واقع شدند.
اما اینکه آزار جنسی کودکان چه نشانه هایی در رده های سنی مختلف بر آنها خواهد داشت که والدین با دیدن آن نشانه ها به این مهم پی ببرند؟؛ چه پیامدهای جسمی و روحی برای آنها ایجاد خواهد کرد؟؛ چگونه باید والدین به کودکان خود در این زمینه آگاهی بخشی داشته باشند؟

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه کودکانه روز 18 اردیبشهت ماه به بررسی آسیب های ناشی از کودک آزاری جنسی و روش های جلوگیری از آن می پردازد.

دسترسی سریع
کودکانه