فرزند من شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

فرزند من

اهمیت انتخاب دوست

چگونه به نوجوان کمک کنیم دوستان مناسبی انتخاب کند.

1399/05/04
|
06:06

دکتر الهام باغانی روانشناس در پاسخ به سوال شنونده ای درخصوص اینکه پسرنوجوانش دوستان خوبی ندارد و به صحبت های پدرش گوش نمی کند و درانتخاب دوستانش تجدیدنظر نمی کند، گفت:
دوران نوجوانی دوره بسیار حساسی است و چشم انداز دوره بزرگسالی است و فرد قراراست تمام اهداف ، رویاها ، دیدگاهها و انتظاراتی که از او به عنوان یک بزرگسال می رود را دراین دوره پایه گذاری کند و هرگونه انحراف از مسیر دراین دوره می تواند تاثیر بسزایی در بزرگسالی فرد داشته باشد.
قبل از اینکه دوستان فرزند خودرا نقد کنید بهتر است از خود بپرسید که چرا این دوستی شکل گرفته است؟
دوست فرزند خودرا مورد نقد و انتقاد قرارندهید ولی اگر ناراضی هستید شما می توانید با فرزندخود همدلی کنید ولی در عین حال به او یادآور شوید که ارزش های خانوادگی دوستش با ارزش های خانوادگی شما متفاوت است ، فرزندتان را در موقعیت های مختلف قراردهید و به فرزندتان یاد دهید که چطور بتواند دوستان دیگری برای خود انتخاب کند و دوستان قبلی که داشته و دوستان خوبی هم بودند و همچنین اهداف مشترکی که وجود دارد را به او یادآوری کنید و اگر بازهم مشکلی باقی ماندباید حتما از یک مشاور کمک بگیریدکه مشکل حل شود.

برنامه فرزندمن درحال حاضر در روزهای شنبه ، دوشنبه و برنامه کودک من چهارشنبه ازرادیوسلامت موج اف ام ردیف 102مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
فرزند من