فرزند من شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

فرزند من

آیا پرخاشگری از مشخصات دوران نوجوانی است؟

نوجوانی دوره‌ایست که انسان دنیای آرام و بی‌خیالی کودکی را ترک می‌کند و وارد مرحله‌ای می‌شود که باید خود را برای پذیرفتن مسوولیت و حضور در اجتماع آماده کند.

1397/08/28
|
12:46

پرخاشگری نمود رفتاری این عصبانیت و خشم است که در نوجوانان با توجه به شرایط دوره نوجوانی تاحدی طبیعی است، اما گاهاً این پرخاشگری سبب آسیب رساندن به اطرافیان و یا حتی خود نوجوان می‌شود و اینجاست که باید به دنبال علل آن گشت و برای درمان آن اقدام کرد.
پرخاشگری رفتاری آموختنی و دفاعی است، به گونه‌ای که با دیدن صحنه‌های پرخاشگری در منزل، فیلم، مدرسه و جامعه این رفتار می‌تواند در نوجوان بروز کند و از طرف دیگر رفتاری است که برای مقابله با خطر و تهدید در افراد بروز پیدا می‌کند.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه " فرزند من " در ساعت 16:30 در تاریخ 28 آبان ماه به پرخاشگری در دوران نوجوانی می پردازد.

دسترسی سریع
فرزند من