صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

یکی از مهم ترین مسایلی که در زندگی جوان و دوران نوجوانی مطرح است دوست یابی و گرایش به دوستی و رفاقت است.

مهم ترین فایده ی دوستی دور کردن انسان از انزوای سرد و تاریک تنهایی است. روان رنجوران و انسان های عصبی، غالباً دوستان کمی دارند و نداشتن دوست خوب، زمینه های انزواطلبی، گوشه گیری و عدم اعتماد به نفس را در فرد تقویت می کند.
هر کس در هر دوره از عمر خود به دوست نیاز دارد. دوست به انسان محبّت و مهر می ورزد، در زمان ناراحتی و اندوه با او همدردی می کند و دلداری اش می دهد و آنگاه که درمانده شود و نیاز به کمک داشته باشد به او کمک می کند.
علی (علیه السلام)، جایگاه دوست را چنان رفیع می دانند که دوست را خود انسان می دانند و می فرمایند:
الصّدیقُ هَوَ اَنتَ.(2) دوست همانا خود توست.
آدمی می تواند بدون خویشان و بستگان به زندگی کامروای خود ادامه دهد، امّا بدون دوستان زندگی موفّق، ناممکن است. زیرا خویشان باید دوست و نیکخواه آدمی باشند، در صورتی که دوستان لزوماً خویشاوند انسان نیستند
مرا به علّت بیگانگی ز خویش مران *** که دوستان وفادار، بهتر از خویشند.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "فرزند من" کاری از گروه روان 28 شهریور ماه با حضور خانم دکتر طاهره باغانی(روانشناس و مشاور نوجوان) به موضوع آشنا کردن نوجوانان با معیارهای انتخاب دوست می پردازد.

مرتبط با این خبر

  • آیا پرخاشگری از مشخصات دوران نوجوانی است؟

  • بهترین زمان خرید موبایل و تبلت برای کودکان و قوانینی برای استفاده از آن ها

  • نوجوانان و گرایش به زیورآلات تزئینی

  • آموزش همدلی به نوجوانان در "فرزند من"

  • بررسی علل خودنمایی در نوجوانان

  • علت تضاد بین والدین و فرزندان چیست؟

  • تغییراتی از جنس بالغ شدن...

  • پول تو جیبی / بررسی اهمیت آموزش های مالی به کودکان