فرزند من شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

فرزند من

پول تو جیبی / بررسی اهمیت آموزش های مالی به کودکان

ما به کودکان پول تو جیبی میدهیم؟ اما چرا؟
آیا فقط برای رفع نیازهای مالی ؟؟؟

1397/02/10
|
13:31

مطمئناَ هدف بزرگتری مد نظر است ،ما میخواهیم به فرزندانمان مدیریت مالی را آموزش دهیم.البته اگر واقعا نیت مان این باشد و نه صرفا رفع تکلیف!!!!
جالب است بدانید کودکانی که مجبور به مبارزه و تلاش برای مسائل مالی مشوند نه تنها مسئولیت بیشتری را می پذیرند،بلکه در تمامی زمینه های زندگی مسئول تر بار می آیند.
به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه شنیدنی فرزند من که راس ساعت 16:30 مهمان شما خواهد بود،به بررسی این موضوع میپردازد.

دسترسی سریع
فرزند من