فصل پروانگی پنج شنبه ها و جمعه ها از ساعت پنج شنبه ها: 15:30 و جمعه ها: 15:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو سلامت

فصل پروانگي

اوقات تکرار نشدنی فراغت

فراغت در لغت به معنی "آسودگی" است و معمولاً در مقابل کار، انجام امور روزمره و اشتغالاتی که موجب خستگی می‌شود به کار می‌رود، در زمان فراغت معمولاً افراد به علایق و سرگرمی‌های خود می‌پردازند.

1397/04/13
|
12:02

انسان تمایل دارد در اوقاتى که از کار اجبارى و وظیفه‌اى فارغ مى‌شود به نوعى به تفریح و یا سرگرمى بپردازد. این تمایل جزء نیازهاى انسان محسوب مى‌شود چگونگى گذارندن اوقات فراغت در هر جامعه به عوامل متعددى بستگى دارد که باید به فرهنگ، امکانات مالى فردى و اجتماعى به‌عنوان دو عامل مهم اشاره نمود. امروزه روانشناسان عقیده دارند که تفریح و سرگرمى نقش مهمى در پرورش قواى جسمانی، فکری، اخلاقى و رفتارى افراد دارد و چنانچه از این اوقات به‌خوبى و به طرز صحیح استفاده شود در پیشگیرى از انحرافات و کجروى‌ها مى‌‌تواند به‌نحو چشم‌گیرى موثر باشد. در اوقات فراغت باید افراد فرصت‌هائى داشته باشند تا هدف‌هاى مشخص و معینى را دنبال نمایند و به رشد همه‌جانبهشخصیتخودبپردازند. اوقات فراغت نوجوانان به‌ویژه بایدطورى برنامه‌ریزی ىشود که هم سازندگى و هم حذف عوامل مزاحم را به دنبال داشته باشد. مثلاًنوجوانانى که در اوقات فراغت خود ورزش مى‌کنند و یا به انجام کارهاى هنرى مى‌پردازند ذهن خود را از پرداختن به امور ناراحت‌کننده، اضطراب‌آور که موجب آزردگى روانى مى‌گردد به طرف فعالیت‌هاى لذت‌بخش و آرام‌بخش سوق مى‌دهند. از طرف دیگر ذکر این نکته ضرورى به‌نظر مى‌رسد که چنانچه نوجوانان اوقات فراغت خود را صرف فعالیت‌هاى غیرموجه و مصر نمایند نه تنها کمکى به بهداشت روانى آنها نمى‌شود بلکه خود زمینه بروزانحرافخواهدبود.

‏به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "فصل پروانگی" کاری از گروه اجتماعی پانزدهم تیر ماه با حضور میترا میرفخرایی(روانشناس کودک)به بررسی چگونگی برنامه ریزی اوقات فراغت تابستان می پردازد.دسترسی سریع
فصل پروانگی