نیم نگاه (گروه بهداشت روان) شنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

رادیو سلامت

نیم نگاه گروه سلامت روان

حمایت بیمه ای از بیماران دارای مشكلات روانی

دست اندركاران بهداشت و درمان معتقدند كه آمار افراد دارای مشكلات روحی - روانی در دهه های اخیر رشد قابل توجهی پیدا كرده بطوری كه برخی آمارها از وجود 12 میلیون بیمار روانی در كشور حكایت می كند.

1397/08/05
|
10:53

آمار بیماران روحی و روانی گرچه به گفته متخصصان این حوزه بیش از كشورهای دیگر نیست اما خدمات قابل ارایه به آنان از حد متوسط و استاندارد بین المللی خیلی كمتر است. براساس مندرجات برنامه جامع ارتقای سلامت روان كشور (1390- 1394) مبتنی بر نقشه تحول سلامت جمهوری اسلامی ایران و طبق آخرین مستندات و شواهد موجود ، شیوع اختلالات روانی حدود 20 درصد جمعیت را شامل می شود كه به طور تقریب 14 درصد بیماری های كشور است. در اجرای برنامه پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی كشور و در راستای سند چشم انداز 20 ساله ، بر رویكرد"انسان سالم" و "سلامت همه جانبه" و همچنین ارتقاء شاخص های بهداشت روان به ویژه در دانش آموزان و نیز مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاست های كلی مبارزه با مواد مخدر در دهه پیش رو كه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده ، تاكید شده است. با توجه به گستره عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان این نكته آشكار می شود كه مسوولیت تامین سلامت روان جامعه فراتر از یك سامانه تخصصی تحت عنوان وزارت بهداشت و یا دانشگاه های زیرمجموعه آن است و این مهم به هماهنگی و همكاری بین بخشی نیاز دارد. به اعتقاد كارشناسان سلامت و روان ، با تصویب نقشه تحول نظام سلامت كشور كه در آن ارتقای سلامت روان به عنوان یكی از بخش های كلیدی این نقشه هدف گذاری شده است ، انتظار می رود با استقرار برنامه جامع ارتقای سلامت روان ، زبان مشتركی برای مدیریت سلامت ایجاد شود.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه " نیم نگاه " كاری از گروه روان پنجم آبان ماه به موضوع حمایت بیمه ای از بیماران دارای مشكلات روانی می پردازد.

دسترسی سریع
نیم نگاه گروه سلامت روان