نیم نگاه (گروه بهداشت روان) شنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

رادیو سلامت

نیم نگاه گروه سلامت روان

حمایت بیمه ای از بیماران دارای مشکلات روانی

دست اندرکاران بهداشت و درمان معتقدند که آمار افراد دارای مشکلات روحی - روانی در دهه های اخیر رشد قابل توجهی پیدا کرده بطوری که برخی آمارها از وجود 12 میلیون بیمار روانی در کشور حکایت می کند.

1397/08/05
|
10:53

آمار بیماران روحی و روانی گرچه به گفته متخصصان این حوزه بیش از کشورهای دیگر نیست اما خدمات قابل ارایه به آنان از حد متوسط و استاندارد بین المللی خیلی کمتر است. براساس مندرجات برنامه جامع ارتقای سلامت روان کشور (1390- 1394) مبتنی بر نقشه تحول سلامت جمهوری اسلامی ایران و طبق آخرین مستندات و شواهد موجود ، شیوع اختلالات روانی حدود 20 درصد جمعیت را شامل می شود که به طور تقریب 14 درصد بیماری های کشور است. در اجرای برنامه پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور و در راستای سند چشم انداز 20 ساله ، بر رویکرد"انسان سالم" و "سلامت همه جانبه" و همچنین ارتقاء شاخص های بهداشت روان به ویژه در دانش آموزان و نیز مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر در دهه پیش رو که پیشرفت و عدالت نامگذاری شده ، تاکید شده است. با توجه به گستره عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان این نکته آشکار می شود که مسوولیت تامین سلامت روان جامعه فراتر از یک سامانه تخصصی تحت عنوان وزارت بهداشت و یا دانشگاه های زیرمجموعه آن است و این مهم به هماهنگی و همکاری بین بخشی نیاز دارد. به اعتقاد کارشناسان سلامت و روان ، با تصویب نقشه تحول نظام سلامت کشور که در آن ارتقای سلامت روان به عنوان یکی از بخش های کلیدی این نقشه هدف گذاری شده است ، انتظار می رود با استقرار برنامه جامع ارتقای سلامت روان ، زبان مشترکی برای مدیریت سلامت ایجاد شود.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه " نیم نگاه " کاری از گروه روان پنجم آبان ماه به موضوع حمایت بیمه ای از بیماران دارای مشکلات روانی می پردازد.

دسترسی سریع
نیم نگاه گروه سلامت روان