نیم نگاه (گروه بهداشت روان) شنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

رادیو سلامت

نیم نگاه گروه سلامت روان

نیم نگاه بررسی میکند: اهمیت همیار مشاوره در مدارس

معمولاً در مدارس اتاقی با عنوان اتاق مشاوره وجود دارد ، دانش آموزان می توانند به صورت مستقیم یا از طریق صندوق مشاوره با مشاور ارتباط برقرار کنند.

1397/07/11
|
11:10

یکی از موانعی که بر سر راه دانش آموزان مقطع دبیرستان در سال اول راهنمایی وجود دارد و می تواند روند فعالیت تحصیلی آنها را خدشه دار نماید انتخاب رشته تحصیلی است و اگر در این ضرورت توسط راهنمایی تحصیلی مناسب در خصوص انتخاب رشته تحصیلی و گزینش صحیح رهنمون شود می تواند با احساس دلهره ونگرانی نسبت به شغل و رشته خود در دانش اموز می شود.
با توجه به نقس حساس و مهم که مشاور و دانش آموزان با آن مواجه هستند انتخاب رشته تحصیلی می باشد.اگردانش آموزان به طور صحیح هدایت نگردد آینده ای توأم با نگرانی برای انها ایجاد میشود.
بهره گیری از خدمات راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیراست.آموزش و پرورش می خواهد زمینه ای را فراهم کند تا تمام استعداد های انسانی که به طور بالقوه در وجود انسان نهفته است به بالفعل تبدیل کند و زمانی به این هدفها در تحقیق خواهیم رسید که دانش آموزان از نظر جسمی و روانی و اخلاقی برای انجام این فعالیتها آمادگی داشته و در حین مشکل که یادگیری او را مختل می سازد که نه معلم فرصت و نه دانش آموز به تنهایی قادر به حل آن مشکل نمی باشد . تنها فردی که می تواند از طریق اصولی اطلاعات معتبر در اختیار دانش آموزان قرار دهد تا مشکلات آنا را کاهش دهد مشاور می باشد.به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "نیم نگاه" کاری از گروه روان چهاردهم مهر ماه در ارتباط تلفنی با دکتر محمد حاتمی(عضو شورای مرکزی و معاون امور کمیسیون‌ها و نظارت حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی کشور)به موضوع اهمیت همیار مشاوره در مدارس می پردازد.

دسترسی سریع
نیم نگاه گروه سلامت روان