نیم نگاه (گروه بهداشت روان) شنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

رادیو سلامت

نیم نگاه گروه سلامت روان

نیم نگاه بررسی میكند: اهمیت همیار مشاوره در مدارس

معمولاً در مدارس اتاقی با عنوان اتاق مشاوره وجود دارد ، دانش آموزان می توانند به صورت مستقیم یا از طریق صندوق مشاوره با مشاور ارتباط برقرار كنند.

1397/07/11
|
11:10

یكی از موانعی كه بر سر راه دانش آموزان مقطع دبیرستان در سال اول راهنمایی وجود دارد و می تواند روند فعالیت تحصیلی آنها را خدشه دار نماید انتخاب رشته تحصیلی است و اگر در این ضرورت توسط راهنمایی تحصیلی مناسب در خصوص انتخاب رشته تحصیلی و گزینش صحیح رهنمون شود می تواند با احساس دلهره ونگرانی نسبت به شغل و رشته خود در دانش اموز می شود.
با توجه به نقس حساس و مهم كه مشاور و دانش آموزان با آن مواجه هستند انتخاب رشته تحصیلی می باشد.اگردانش آموزان به طور صحیح هدایت نگردد آینده ای توأم با نگرانی برای انها ایجاد میشود.
بهره گیری از خدمات راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش یك ضرورت اجتناب ناپذیراست.آموزش و پرورش می خواهد زمینه ای را فراهم كند تا تمام استعداد های انسانی كه به طور بالقوه در وجود انسان نهفته است به بالفعل تبدیل كند و زمانی به این هدفها در تحقیق خواهیم رسید كه دانش آموزان از نظر جسمی و روانی و اخلاقی برای انجام این فعالیتها آمادگی داشته و در حین مشكل كه یادگیری او را مختل می سازد كه نه معلم فرصت و نه دانش آموز به تنهایی قادر به حل آن مشكل نمی باشد . تنها فردی كه می تواند از طریق اصولی اطلاعات معتبر در اختیار دانش آموزان قرار دهد تا مشكلات آنا را كاهش دهد مشاور می باشد.به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "نیم نگاه" كاری از گروه روان چهاردهم مهر ماه در ارتباط تلفنی با دكتر محمد حاتمی(عضو شورای مركزی و معاون امور كمیسیون‌ها و نظارت حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی كشور)به موضوع اهمیت همیار مشاوره در مدارس می پردازد.

دسترسی سریع
نیم نگاه گروه سلامت روان