نیم نگاه (گروه بهداشت روان) شنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

رادیو سلامت

نیم نگاه گروه سلامت روان

نقش طرح های اجتماع محور در پیشگیری از اعتیاد

خانواده ها و اجتماع می توانند با تامین نیازهای اساسی، قانون گزاری مناسب و نظارت بر زندگی فرزندانشان آنان را از بسیاری رفتارهای مشکل ساز مانند اعتیاد دور نگه دارند.

1397/05/06
|
11:10

میزان ابتلاء به اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ایران بالاست. با وجود اقدامات مختلف قانونی و نظامی برای کنترل مواد مخدر در ایران متاسفانه روند مصرف مواد مخدر در بین جوانان شیوع داشته بویژه افزایش مصرف مواد مخدر جدید از مشکلات فعلی می باشد از آنجاکه بهترین راه در مسیر مبارزه با این خطر، بالا بردن سطح آگاهی جامعه بویژه جوانان و حمایت های صحیح خانوادگی است .
شکی نیست که سلامت خانواده و به کار گیری روش ها و مهارتهای موثر فرزندپروری در بزرگ کردن سالم فرزندان نقشی اساسی دارد. درست است که عوامل ژنتیک، ذاتی و محیطی در شکل گیری ویژگیها و تکامل کودک نقش دارند اما فرایند های خانوادگی نیز حائز اهمیتی کلیدی در این راستا هستند. پژوهش ها نشان داده است که فرزند پروری موثر یک عامل محافظ قدرتمند است . خانواده ها می توانند با تامین نیازهای اساسی، ایجاد فضای امن خانوادگی، راهنمایی، قانون گزاری مناسب ونظارت بر زندگی فرزندانشان آنان را از بسیاری رفتارهای مشکل ساز و پر خطر از جمله مصرف مواد و بزهکاری دور نگه دارند .


به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه " نیم نگاه " کاری از گروه روان ششم مرداد ماه در ساعت 12:05به موضوع اهمیت نقش طرح های اجتماع محور در پیشگیری از اعتیاد می پردازد .

دسترسی سریع
نیم نگاه گروه سلامت روان