نیم نگاه (گروه بهداشت روان) شنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

رادیو سلامت

نیم نگاه گروه سلامت روان

نقش طرح های اجتماع محور در پیشگیری از اعتیاد

خانواده ها و اجتماع می توانند با تامین نیازهای اساسی، قانون گزاری مناسب و نظارت بر زندگی فرزندانشان آنان را از بسیاری رفتارهای مشكل ساز مانند اعتیاد دور نگه دارند.

1397/05/06
|
11:10

میزان ابتلاء به اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ایران بالاست. با وجود اقدامات مختلف قانونی و نظامی برای كنترل مواد مخدر در ایران متاسفانه روند مصرف مواد مخدر در بین جوانان شیوع داشته بویژه افزایش مصرف مواد مخدر جدید از مشكلات فعلی می باشد از آنجاكه بهترین راه در مسیر مبارزه با این خطر، بالا بردن سطح آگاهی جامعه بویژه جوانان و حمایت های صحیح خانوادگی است .
شكی نیست كه سلامت خانواده و به كار گیری روش ها و مهارتهای موثر فرزندپروری در بزرگ كردن سالم فرزندان نقشی اساسی دارد. درست است كه عوامل ژنتیك، ذاتی و محیطی در شكل گیری ویژگیها و تكامل كودك نقش دارند اما فرایند های خانوادگی نیز حائز اهمیتی كلیدی در این راستا هستند. پژوهش ها نشان داده است كه فرزند پروری موثر یك عامل محافظ قدرتمند است . خانواده ها می توانند با تامین نیازهای اساسی، ایجاد فضای امن خانوادگی، راهنمایی، قانون گزاری مناسب ونظارت بر زندگی فرزندانشان آنان را از بسیاری رفتارهای مشكل ساز و پر خطر از جمله مصرف مواد و بزهكاری دور نگه دارند .


به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه " نیم نگاه " كاری از گروه روان ششم مرداد ماه در ساعت 12:05به موضوع اهمیت نقش طرح های اجتماع محور در پیشگیری از اعتیاد می پردازد .

دسترسی سریع
نیم نگاه گروه سلامت روان