نیم نگاه (گروه بهداشت روان) شنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

رادیو سلامت

نیم نگاه گروه سلامت روان

نیم نگاه "رادیو سلامت" به اولتیماتوم حمایت از خانواده های زندانیان

دادستان کل کشور گفت: خانواده زندانیان نیاز به حمایت جدی دارند تا از آسیب های اجتماعی مصون بمانند.

1397/03/05
|
11:02

برطبق آمار رسیده یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی که می تواند تمام ابعاد زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد عدم توجه به خانواده های بزهکارانی است که در زندان به سر می برند. این امر باعث شده زمینه ارتکاب وقوع انواع جرم از سوی خانواده های زندانیان افزایش یابد به طوری که این موضوع توجه بسیاری از جامعه شناسان، مددکاران و صاحبنظران را به سوی خود جلب کرده است.
بر همین اساس است که انجمن هایی با نام انجمن حمایت از زندانیان با فلسفه وجودی حمایت از خانواده زندانی و رسیدگی های مالی و معنوی به جهت مصون ماندن خانواده بزه دیده از خطرات احتمالی و شکست های بعدی تاسیس شده است. تا زمانی که یکی از اعضای خانواده در زندان است از زندانی و خانواده زندانی باید به گونه یی حمایت شود که علاوه بر فرد خاطی، خانواده بزه دیده دچار بزهکاری یا خطای فاحش نشود و این گونه نباشد که فرد بزهکار به دلیل بزه دستگیر شده باشد و خانواده در فقدان سرپرست خانواده مجبور به خطایی دیگر جهت گذران امور باشند یا اینکه آنقدر مصیبت و اندوه بر خانواده زندانی وارد شود که در هدف اصلی از زندان که اصلاح زندانی است چیزی به نام اصلاح و تربیت گم باشد.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "نیم نگاه " در روز پنجم خرداد ماه به بررسی اهمیت حمایت از خانواده زندانیان می پردازد.

دسترسی سریع
نیم نگاه گروه سلامت روان