از ساعت به مدت

رادیو سلامت

نیم نگاه گروه سلامت روان

نیم نگاه "رادیو سلامت" به اولتیماتوم حمایت از خانواده های زندانیان

دادستان كل كشور گفت: خانواده زندانیان نیاز به حمایت جدی دارند تا از آسیب های اجتماعی مصون بمانند.

1397/03/05
|
11:02

برطبق آمار رسیده یكی از مهم ترین آسیب های اجتماعی كه می تواند تمام ابعاد زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد عدم توجه به خانواده های بزهكارانی است كه در زندان به سر می برند. این امر باعث شده زمینه ارتكاب وقوع انواع جرم از سوی خانواده های زندانیان افزایش یابد به طوری كه این موضوع توجه بسیاری از جامعه شناسان، مددكاران و صاحبنظران را به سوی خود جلب كرده است.
بر همین اساس است كه انجمن هایی با نام انجمن حمایت از زندانیان با فلسفه وجودی حمایت از خانواده زندانی و رسیدگی های مالی و معنوی به جهت مصون ماندن خانواده بزه دیده از خطرات احتمالی و شكست های بعدی تاسیس شده است. تا زمانی كه یكی از اعضای خانواده در زندان است از زندانی و خانواده زندانی باید به گونه یی حمایت شود كه علاوه بر فرد خاطی، خانواده بزه دیده دچار بزهكاری یا خطای فاحش نشود و این گونه نباشد كه فرد بزهكار به دلیل بزه دستگیر شده باشد و خانواده در فقدان سرپرست خانواده مجبور به خطایی دیگر جهت گذران امور باشند یا اینكه آنقدر مصیبت و اندوه بر خانواده زندانی وارد شود كه در هدف اصلی از زندان كه اصلاح زندانی است چیزی به نام اصلاح و تربیت گم باشد.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "نیم نگاه " در روز پنجم خرداد ماه به بررسی اهمیت حمایت از خانواده زندانیان می پردازد.

دسترسی سریع
نیم نگاه گروه سلامت روان