از ساعت به مدت

رادیو سلامت

نیم نگاه گروه سلامت روان

با من حرف بزن

توان برقراری ارتباط موثر با اطرافیان یكی از مهارت‌های زندگی است و داشتن سواد زندگی ازجمله عواملی است كه باعث می‌شود ما بتوانیم با دیگران ارتباط موثر برقرار كنیم.

1397/02/19
|
10:47

فردی كه قادر به برقراری ارتباط با دیگران نیست،نه‌تنها از زندگی خویش بهره‌ای نمی‌برد، بلكه دیگران را از خود گریزان می‌كند و فردی تنها و بی‌كس می‌شود.
برقراری ارتباط یك نیاز روحی و روانی است و اهمیت آن در فضای خانوادگی دو صدچندان است. الگوهای ارتباطی موثر اثر مهمی بر سلامت و بهداشت روان و جسم اعضای خانواده دارد چه‌بسا شخصیت، اعتماد به‌نفس، میزان یادگیری، قدرت انتخاب و تصمیم‌گیری منطقی افراد خانواده وابستگی تام به ارتباط خوب، منطقی و صمیمانه آنها در خانواده دارد. ارتباط صمیمانه زیر بنای خانواده سالم و موفق است و عواملی همچون درك و احترام متقابل و همچنین صداقت و درستی در نظام خانواده را در‌بر‌می‌گیرد.
ارتباط صمیمانه در خانواده‌هایی كه اعضای آن امكان بیان احساسات و نظرات خویش را دارند بیشتر از خانواده‌هایی است كه احساسات یا عقاید اعضای آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه نیم نگاه راس ساعت 12:00 در روز 19 اردیبهشت ماه به بررسی موضوع برقراری ارتباط و تعامل در خانواده ها می پردازد.

دسترسی سریع
نیم نگاه گروه سلامت روان