نیم نگاه (گروه بهداشت روان) شنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

رادیو سلامت

نیم نگاه گروه سلامت روان

ضرورت های حمایت روانی از آسیب دیدگان

افرادی که اقدام به خودکشی می کنند حتما طی ٦ ماه تا یک سال به پزشک مراجعه کرده اند. خیلی وقت ها فرد، فرصت کمک به خودش را به افراد دیگر می دهد ولی توجهی نمی شود و او ناامید می شود.

1396/10/10
|
15:58

دکتر سید کاظم ملکوتی، رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی در گفت و گو با برنامه «نیم نگاه» شبکه رادیویی سلامت با بیان اینکه فرد زلزله دیده نیاز به حمایت های همه جانبه دارد تا بتواند با فشارهای بعد از سانحه مقابله کند، گفت: همین حمایت ها می تواند فکر به خودکشی را در فرد کم کند؛ اما فکر به خودکشی در بعضی ممکن است به زلزله ربطی نداشته باشد و فردی بیان کند که افکار خودکشی دارد. اینجاست که نمی شود منشا این حس را تشخیص داد. اما مهم توجه به این نکته است که وقتی کسی اقدام به خودکشی را بیان می کند، آن، موضوعی جدی است ولی میزان جدیت متفاوت است، از اینرو، رفتار با فرد نیز متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: با بیان گفته فرد مبنی بر خودکشی می فهمیم که میزان جدیت چه مقدار است. آیا پشت همه حرفایش نا امیدی است؟ عصبانیت، گذراست؟ آیا یک روز یا یک ماه یا یک سال به این موضوع فکر کرده است؟ آیا اقداماتی مبنی بر فکرش کرده است؟ آیا موارد خفیف خودکشی داشته است؟!
رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی در ادامه تاکید کرد: کسانی که اقدام به خودکشی و به اورژانس مراجعه می کنند یک دهم افرادی هستند که خودکشی می کنند و ما اطلاعی از آنها نداریم. افرادی که اقدام می کنند حتما طی ٦ ماه تا یک سال به پزشک مراجعه کرده اند. خیلی وقت ها فرد، فرصت کمک به خودش را به افراد دیگر می دهد ولی توجهی نمی شود و او ناامید می شود.
وی تصریح کرد: خودکشی، مسری است. مجازی و غیرمجازی، تاثیر یکسانی دارد. برای رفع این معضل باید آموزش داده شود و رسانه ها برای حمایت از این افراد، باید برنامه های آموزشی مناسبی تدارک ببینند.

دسترسی سریع
نیم نگاه گروه سلامت روان