صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

یک موسسه خیریه می تواند وجوهاتی که بعنوان زکات ، انفاق و پرداخت می گردند را جمع آوری و آن را بصورت منظم بین مستحقین تقسیم نماید.

همچنین در شناسایی خانواده های کم بضاعت ، فقرا ، مساکین و بطور کلی مستحقین واقعی هم می تواند نقش موثری داشته باشد.
از اثرات مهم وجود این موسسات ، مدیریت صحیح و منظم در پرداخت و تقسیم این وجوهات در بین اقشار کم در آمد و نقش تاثیر گذار آن در کاهش فقر در جامعه است.
علاوه بر آن از این سرمایه ارزشمند می توان در جهت ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان جویای کار نیز استفاده نمود.
با توجه به اینکه زکات بعنوان رکنی از ارکان اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است و باید بیش از این به آن توجه نمود و با وجود اینکه پرداخت سالیانه زکات بر افرادی که از استطاعت مالی برخوردارند فرض است ، ضرورت بیش از پیش ایجاد چنین موسسه ای به وضوح احساس می شود.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "نیم نگاه " کاری از گروه اجتماعی 28 شهریور ماه در ساعت 8:30 با حضور دکتر محمد هادی ایازی(معاون اجتماعی وزارت بهداشت) و دکترآراسته(رئیس انجمن بیماران تالاسمی) به موضوع ضرورت فعالیت انجمن های خیریه ی بیماران می پردازد.

مرتبط با این خبر

  • ضرورت بازسازی مدارس فرسوده در "نیم نگاه "

  • روز جهانی استاندارد در "نیم نگاه"

  • حمایت اجتماعی از جانبازان شیمیایی

  • نقش کارکرد مداوم اتوبوس ها در پایانه ها در آلودگی هوا

  • اهمیت ایمنی بوستان ها در "نیم نگاه"

  • زباله گردی حق کودکان نیست...از نیم نگاه رادیو سلامت بشنوید

  • خجالت تا کی؟؟؟ "رادیو سلامت" پاسخ می دهد

  • چالشی به نام ایدز...."رادیو سلامت" بررسی می کند

  • گسترش بیابان ها ، مشکلی که بی جواب ماند ...از "رادیو سلامت" بشنوید

  • کودکان فراموش شده کار...از "رادیو سلامت " بشنوید