از ساعت به مدت

رادیو سلامت

نشاني

فعالیت های دانشگاه علوم پزشكی تبریز در برنامه ملی پیشگیری از «سكته مغزی»

رئیس دانشگاه علوم پزشكی تبریز گفت: برنامه های متعددی برای كاهش عوامل خطری كه زمینه را برای بروز بیماری های عروقی مغز فراهم می كند، در این داتشگاه تدارك دیده شده است.

1396/02/03
|
11:03

دكتر محمد حسین صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشكی تبریز در گفتگو با برنامه «فردای روشن» شبكه رادیویی سلامت گفت: یكی از معضلات ما، حوادث عروقی مغز است. هم در بعد كاهش طول عمر هم به خاطر ناتوانی هایی كه ایجاد می كند، كاری كه مجموعه دانشگاه ها و مخصوصا دانشگاه تبریز علوم پزشكی تبریز انجام می دهد مدیریت حوادث عروقی مغز است .
وی ادامه داد: در بحث پیشگیری اولیه برنامه های متعددی برای كاهش عوامل خطری كه زمینه را برای بروز بیماری های عروقی مغز فراهم می كند ، تدارك دیده شده است و با آموزش های مناسب در مورد فشار خون بالا، دیابت قندی، چاقی، تغذیه ی مناسب كه راه اندازی كمپین های كاهش مصرف نمك، كاهش مصرف شكر و كاهش مصرف چربی، توصیه به فعالیت فیزیكی و توصیه به كاهش مصرف سیگار و دخانیات درتلاش هستیم كه افراد كمتر دچار حوادث عروقی مغز شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشكی تبریز در ادامه تاكید كرد: ولی یكی از بحث هایی كه اخیرا مطرح شده است و ما گام های جدی را برداشتیم درحقیقت پیشگیری ثانویه است؛ یعنی مدیریت بیماری افرادی كه به این بیماری مبتلا می شوند. می دانید كه بعد از اینكه افراد به خاطر تنگی عروق ناشی از ترومبوز، لخته بستن در داخل عروق منجر به ناتوانی ها و سكته ی مغزی می شود ، اگر ما بتوانیم این افراد را به موقع شناسایی و درمان كنیم و لخته ها را لیز و تخریب نماییم. میزان ناتوانی افراد كاهش پیدا می كند .
وی ادامه داد: كار بزرگی كه دانشگاه علوم پزشكی تبریز در چند سال گذشته انجام داده است درحقیقت بیش از 30 درصد از افراد كه با علائم حوادث عروقی مغز در بیمارستان های اصلی بستری می شوند را تحت درمان لیز نمودن لخته یا آكروبولایتیك تراپی با جی پی ای قرار داده حتی كار به جایی رسیده است كه ما با استفاده از امكانات انتقال سریع یعنی هلی كوپتری كه در اختیار 115 قرار دادیم اگر كسی در یكی از شهرستان های اطراف دچار سكته مغزی شود سعی می كنیم آن فرد را به موقع با هلی كوپتر به مركز اصلی منتقل نماییم بعد از انتقال به مركز اصلی در بیمارستان امام رضا، بلافاصله بررسی های تشخیص اولیه انجام می گیرد و به دنبال آن خیلی سریع از ماده ترومبولایتیك استفاده می شود . در مورد حدود 230نفر است كه تا به امروز ما از این ماده استفاده كردیم خوشبختانه، ناتوانی ها به حد كمتر از 50 درصد قابل انتظار كاهش پیدا كرده است .
صومی در ادامه تصریح كرد: طبیعی است كسی كه می تواند زندگی عادی را به دنبال ترومبولایتیك تراپی داشته باشد یك ره آورد خوب رشته ی علوم پزشكی است . ما معادل این افرادی كه امروز درمان كردیم ، افرادی را داریم كه بخاطر عدم دسترسی به امكاناتی كه ما دراختیارشان قرار می دهیم متاسفانه با پیشرفت لخته های تشكیل شده ، دچار ناتوانایی هایی شده و در طول عمر باقی مانده خود ، هم خود از زندگیشان لذت نمی برند هم به عنوان یك سرباری برای كل افراد خانواده محسوب می شوند البته در ادامه این بحث با توجه به اینكه ناتوانی هایی كه ما در رابطه با سكته های مغزی داریم یك قسمت ناتوانی های فیزیكی است و یكی از بحث ها ناتوانی های شناختی است و می دانید كه ما الان در معاونت فناوری ریاست جمهوری در حقیقت یك ستادی داریم به عنوان ستاد علوم و فناوری های شناختی . یكی از مراكز تحقیقاتی ما كه مركز تحقیقات علوم اعصاب است به این مجموعه وصل شده است و در رابطه با آن طرح های متعددی كه آنجا طراحی شده است و اجرا می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشكی تبریز ادامه داد: ما در خود مركز تحقیقات علوم اعصاب بیش از 60 درصد طرح های تحقیقاتی خود را به این قسمت سوق دادیم یعنی در حوزه علوم شناختی دوستان كاری می كنند و بنا به این است كه با یك هماهنگی كه بین دو قسمت توان بخشی فیزیكی و توان بخشی علوم شناختی ، توان بخشی شناختی ایجاد كنیم سعی كنیم حداقل 60 درصد از ناتوانی های شناختی ناشی از بروز سكته های مغزی را در این بیماران كاهش دهیم .
وی در خصوص فعالیت های دانشگاه در سطح بین الملل گفت: ما خوشبختانه از چند سال قبل می دانید كه یك سازمان جهانی استروك یا سكته های مغزی را داریم . مركز تحقیقات علوم اعصاب به ما یكی از اعضای فعال این سازمان جهانی استروك است و تا به امروز 100 نفر از افراد مرتبط را از دانشگاه های كشور كه بیشتر از دانشگاه علوم پزشكی تبریز هستند با این سازمان جهانی استروك مرتبط كرده و در ادامه ی آن ثبت اطلاعات بیماران هم به صورت فعال اتفاق می افتد .
وی ادامه داد: در طول 2.5 سال گذشته ما تقریبا همه بیماران را كه در بیمارستان های اصلی با عارضه سكته مغزی بستری می شوند به خوبی شناسایی می كنیم ، اطلاعات اولیه را وارد می كنیم و با هماهنگی كه با این مجموعه اتفاق افتاده ما هیچ مشكلی در ارتباط با این مراكز جهانی نداریم ، هم در رابطه با بعد شناختی به ما كمك می كنند هم محققین مرتبط با علوم شناختی و علوم سكته های مغزی در رابطه با توان بخشی های فیزیكی ، توان بخشی های شناختی ، خوشبختانه با تیم های ما همكاری می كنند و امیدواریم در آینده بتوانیم با ارتباط خوبی كه با سازمان جهانی استروك داریم بتوانیم از همه امكانات آن ها استفاده نماییم .
رئیس دانشگاه علوم پزشكی تبریز در پایان اظهارداشت: باز هم تاكید می كنم ما باید سعی كنیم با پیشگیری اولیه یعنی شناسایی عوامل خطرزا و دوری از آن ها به سكته مغزی مبتلا نشویم و بعد با یك سیستم سلامت ما این توانایی را داشته باشیم كه پیشگیری ثانویه را انجام بدهیم و كسی اگر دچار این مشكلات شد ، سعی كنیم با كمترین ناتوانی آنها را به مسیر عادی زندگی برگردانیم.

دسترسی سریع
نشانی