از ساعت به مدت

رادیو سلامت

نشاني

خاصیت ضد سرطانی در «قارچ های دكمه ای»

بر اساس مطالعات انجام شده در راستای شناسایی پروتئین های دارویی موجود در قارچ های دكمه ای، مشخص شده كه این قارچ می تواند خواص ضد سرطانی داشته باشد.

1395/08/24
|
05:42

دكتر علیرضا مجید انصاری، مدیر گروه طب فراگیر پژوهشكده سرطان جهاد دانشگاهی در گفت و گو با برنامه «فردای روشن» شبكه رادیویی سلامت گفت: بسیاری از سورس‌های طبیعی كه امروزه برای درمان سرطان از آنها بهره گرفته می شود، ریشه در گیاهان دارویی و منابع طبیعی دارد كه به عنوان نمونه می توان به قارچ ها اشاره داشت كه بسیاری از آنها، خواص دارویی دارند.
مجید انصاری ادامه داد: مطالعات بسیاری در مورد خواص قارچ انجام شده از جمله در مورد قارچ های خوراكی كه در رژیم غذایی مصرف می شود.
وی با اشاره به خواص ضد سرطانی قارچ های خوراكی افزود: تاكنون مطالعه ای در این خصوص انجام نشده و به صورت اختصاصی با همكاری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مطالعه ای مبنی بر شناسایی پروتئین های دارویی موجود در قارچ های دكمه ای صورت گرفت كه می تواند خواص ضد سرطانی داشته باشد.
مدیر گروه طب فراگیر پژوهشكده سرطان جهاد دانشگاهی در پایان اظهارداشت: با شناسایی مشخصات مولكولی دقیق قارچ های دكمه ای، موفق به دستیابی به تركیبات اولیه پروتئینی موجود در آن خواهیم شد كه تاكنون مطالعه ای در سطح بین الملل در این خصوص انجام نشده است.

دسترسی سریع
نشانی