حریم آرامش پنج شنبه ها، از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو سلامت

حريم آرامش

رفتار شناسی جنسی در زنان

زنان نسبت به مردان به خواب تمایل بیشتری دارند و این به خاطر بیولوژیكی است كه در آنها برنامه ریزی شده است.

1397/07/23
|
10:02

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت خانم دكتر خویی ،دكترای رفتار شناسی جنسی در گفتگو با برنامه " حریم آرامش" در مورد موضوع رفتار شناسی جنسی گفت :
غریزه ی جنسی به عنوان یكی از مهم ترین غرایز بشر، عامل بقای نسل آدمی است. تاریخ بشر گویای آن است كه انسان در جهت تولید مثل به آمیزش جنسی نیازمند بوده و به جنس مخالف تمایل دارد. غریزه جنسی در دوران بلوغ و نوجوانی با گرایش به جنس مخالف، بروز می كند و به معنای میل فطری، روانی و بالاخره فیزیكی است كه به جهت خاصی فرد را به حركت درمی آورد و به «رفتار جنسی» می انجامد.

هنگامی كه مردان طبیعت اولیه زنان را بدانند ، سپس آنها شانس خود را از ارتباط با آنها و شانس خود را از داشتن رابطه جنسی با آنها افزایش می دهند.
چیزی كه باید بدانید اینست كه به طور باور نكردنی روابط زنان شگفت انگیز است.
اگر می خواهید بدانید كه چرا زنان به طرف بچه ها جذب می شوند شما باید در حال یادگیری در مورد روانشناسی جذب زنان برای جذب باشید.
ارضای مردان در ظاهر به دلیل انزال، كاملاً دیده می شود، البته به ندرت این حالت در برخی زنان وجود دارد، امّا حقیقت این است كه ارضاء در اكثر خانم ها قابل تشخیص نیست و به چشم دیده نمی شود. ارضاء در خانم ها، ابتدا با مرطوب شدن دهانه و گردن رحم و دیگر اعضاء بخش تناسلی آنها شروع و بعد ادامه می یابد. دهانه ی رحم آنها تا 20 درصد باز می شود، ماهیچه و عضلات دیواره رحم، گردن رحم و خود دهانه بطور متناوب منقبض و منبسط می شوند.
كنترل مستقیم رابطه جنسی توسط مرد است، در بیشتر مواقع، نحوه ی اجرای مراحل رابطه جنسی و دخول بر اساس آن چیزیست كه مرد لذّت می برد و تحت اختیار اوست. البته زن نیز در این بین از رابطه جنسی لذّت می برد ولی این نشانه ی رسیدن به درجه ی ارضاء كامل نیست. مرد به محض انزال می تواند دست از ادامه ی رابطه جنسی بردارد و این زن است كه به زمان بیشتری نیاز دارد.
اولین راه حل اصلی برای اینكه خانم ها به اوج لذّت برسند، این است كه از مرد بخواهد، آهسته تر مراحل رابطه جنسی را پیش رود. در این بین خود زن نیز می تواند با دخالت خود، روال را به نفع خود آرام تر كند. می توانید خود، كنترل اوضاع را بدست بگیرید. جالب است بدانید كه اكثر مردها این حالت را بیشتر دوست دارند و جذابیت بیشتری برای آنها خواهد داشت.
با وجود اینكه از همسرتان خواسته اید آرامتر مراحل را پیش ببرد، با انزال زودرس و در نتیجه عدم ارضای خود روبرو شدند، عصبی نشوید و وی را محكوم نكنید، بهتر است به دنبال عامل روحی یا جسمی در او باشید، چرا كه باور كنید، برای مرد هیچ چیزی بدتر از این نیست كه نتواند معشوقه و طرف مقابل خود را ارضاء كند.
از پیش از زمان ارتباط جنسی، با سخنان عاشقانه و تسكین دهنده در مورد رابطه ی مستحكم و رویایی خود صحبت كنید و ذهن و روح وی را آرام كنید، صحبت و بحث در مورد مشكل اصلی (زودانزالی) در مواقعی كه زود انزالی مرد شما منشاء روحی داشته باشد اوضاع را بدتر می كند.

دسترسی سریع
حریم آرامش