حریم آرامش پنج شنبه ها، از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو سلامت

حريم آرامش

اهمیت ابراز عواطف بین زوجین در "حریم آرامش"

ابراز علاقه و محبت زن و شوهر به یكدیگر از عناصر اصلی تحكیم بنیان خانواده است.

1397/07/14
|
14:15

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت خانم دكتر سمیه شاه مرادی ،دكترای مشاوره خانواده و عضو هیات علمی دانشگاه در گفتگو با برنامه "حریم آرامش" در مورد موضوع ابراز عاطفه بین زوجین گفت :
كاهش معنادار روابط همسری و افزایش شتابان طلاقهای حقوقی و عاطفی در خانواده ها، دلیل روشنی برای بررسی راهكارهای مناسب جهت برون رفت از ساختار معیوب و بی ثمر خانواده گسیخته و ناموفق با كاركردهای نامناسب موجود است. آگاهی همسران از مفهوم، كاركردها و مهارتهای ابراز علاقه به همدیگر بر اساس بندگی خدا در زندگی معنوی، از مسائل حساس و مهمی است كه باعث آرامش، افزایش اعتماد متقابل، تامین نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده می شود كه در نهایت به تقویت بنیان خانواده و سلامت روانی جامعه منجر خواهد شد.
ابراز علاقه سبب آرامش جسم و روح همسران شده، عاملی موثر برای جلوگیری از طلاق عاطفی در خانواده است. سلامت جامعه و كاهش فساد در ارتباطات اجتماعی یكی از پیامد های مهم مهارت ابراز علاقه در خانواده است.
مهارت ابراز علاقه در ابعاد كلامی و رفتاری و تامین نیاز های زن و شوهر نمود پیدا می كند. ابراز علاقه بین همسران ضمن جلب رحمت الهی، عاملی موثر برای حركت در مسیر بندگی است. توجه به تفاوتها و خصوصیات جنسیتی زن و شوهر، امری مهم در تقویت مهارت ابراز علاقه در بین همسران است.

وی در ادامه افزود: همسرتان را در آغوش بگیرید، او را ببوسید، به او بگویید كه دوستش دارید (این جمله را بر زبان بیاورید، نه اینكه با خود بگویید او میداند یا باید بداند كه من چقدر دوستش دارم)، دستش را بگیرید، با او به پیادهروی بروید، در مواقعی كه در كنار هم نیستید به او زنگی بزنید، محبتتان را به او نشان دهید، شاخهای گل یا هدیه بدهید یا حتی وسیلهای كه او داشتنش را آرزو میكرده برایش بخرید و بعد به او بگویید كه فقط برای تو این را خریدم. اینها همه نمونه ابراز محبت به همسرند.
وی در پایان گفت: فراموش نكنید ابراز محبت به همسر به افزایش عشق و محبت می انجامد و این احساس مراقبت و توجه را نشان به تحكیم خانواده می انجامد.

دسترسی سریع
حریم آرامش