ساده مثل سلامت پنج شنبه ها، از ساعت 13:15 به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

ساده مثل سلامت

دفع بهداشتی زباله در "ساده مثل سلامت"

تكنیك جمع آوری ، حمل و نقل و دفع زباله های شهری با توجه به قدمت تاریخی، اهمیت ویژه بهداشتی ، اقتصادی و علیرغم همه موفقیتها در علوم و تكنولوژی از پیشرفت چندانی برخوردار نیست.

1397/08/09
|
09:51

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، مهندس جعفری ،كارشناس بهداشت محیط شبكه بهداشت و درمان شمیرانات در گفتگو با برنامه "ساده مثل سلامت" در مورد موضوع دفع بهداشتی زباله گفت :
در جاهایی كه زمین مناسب در دسترس باشد، دفن بهداشتی زباله بهترین روش دفع زباله است. این كار با تل انبار كردن عادی تفاوت دارد، از این قرار; مواد زباله در خندق ها یا جاهای از پیش فراهم شده ریخته، و به اندازه كافی كوبیده و روی آنها در پایان كار روزانه با خاك پوشانیده می شود. اصطلاح دفن بهداشتی تغییر یافته برای كارهایی به كار برده می شود كه عمل كوبیدن و پوشانیدن زباله یك یا 2 بار در هفته انجام می گیرد.
وی در ادامه افزود : زباله ها را می توان به وسیله آتش زدن یا سوزاندن دفع بهداشتی كرد. هر جا كه زمین مناسب در دسترس نباشد این كار روش انتخابی است. بهتر است زباله های بیمارستانی را كه خطرهای ویژه ای دارند با سوزاندن دفع كرد. در چند كشور صنعتی و به خصوص در شهرهای بزرگ كه زمین مناسب ندارند زباله از راه سوزاندن دفع می شود ولی در كشورهای رو به پیشرفت مانند هندوستان زباله سوزی روش مقبولی نیست زیرا زباله دارای مقادیری خاكستر است كه عمل آتش زدن را دشوار می سازد و لازم است نخست خاك و خاكستر از آن جدا شود كه همه اینها نیازمند هزینه سنگین و سرمایه گذاری است كه به مشكلات شهرداری در مورد سوزاندن زباله افزوده می شود. گذشته از این سوزاندن زباله در جامعه هایی كه نیاز بسیار به كود دارند یك نوع خسارت به جامعه است و از این رو در كشورهای رو به پیشرفت مانند هندوستان سوزاندن زباله كاربرد محدود دارد.

دسترسی سریع
ساده مثل سلامت