ساده مثل سلامت پنج شنبه ها، از ساعت 13:15 به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

ساده مثل سلامت

اهمیت تفكیك زباله ها در "ساده مثل سلامت "

بسیاری از مردم فكر می كنند تفكیك زباله در منزل كار پیچیده ای است اما جداسازی زباله در منزل فرآیند بسیار ساده ای است.

1397/07/30
|
11:48

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت مهندس جعفری ،كارشناس بهداشت محیط شبكه بهداشت و درمان در گفتگو با برنامه "ساده مثل سلامت" در مورد موضوع چگونگی تفكیك زباله ها گفت :
همیشه گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است و شاید همین موضوع درباره بازیافت زباله ها نیز صادق باشد. یعنی بهتر است در وهله اول تا جایی كه می توانیم زباله كمتری تولید كنیم تا در مرحله بعدی، انرژی كمتری برای تفكیك زباله و بازیافت زباله مصرف كنیم.
اولین قدم این است كه همه زباله ها را در یك كیسه زباله یكسان نیندازیم و در منزل، حداقل دو كیسه زباله داشته باشیم؛ زباله های خشك و تر كه دو نوع اصلی زباله است.
اغلب مواد خوراكی، شامل پسماند غذاها و میوه ها در دسته زباله های تر قرار می گیرد و بیشتر آنها نیز قابلیت تبدیل شدن به كودها و كمپوست ها را دارند، اگر چه گفته می شود می توان این زباله ها را در زمین دفن و كمپوست تولید كرد.
وی در ادامه افزود : زباله خشك، شامل انواع قوطی كنسروها و ظرف های فلزی، پلاستیكی، كاغذ و مقواست كه همه این مواد در صورت تفكیك شدن از زباله خشك می تواند دوباره جذب صنعت شود.
نكته بسیار مهمی كه باید در تفكیك زباله به آن دقت كنیم، جداسازی زباله خطرناك از سایر زبالههای خشك و تر است. بسیاری از زباله های بیمارستانی و حتی پسماند انواع باتری های یكبار مصرف در صورت رعایت نكردن اصول ایمنی برای دفع آنها می تواند خطرات زیست محیطی جبران ناپذیری به بار آورد.

دسترسی سریع
ساده مثل سلامت