ساده مثل سلامت پنج شنبه ها، از ساعت 13:15 به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

ساده مثل سلامت

مردم مواد غذایی را از دستفروش ها و دوره گردها نخرند

متأسفانه نظارتی بر دست فروشان و دوره گردها نیست و بهتر است مردم مواد غذایی را از این قشر تهیه نكنند.

1397/07/28
|
11:24

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت مهندس جعفری ،كارشناس بهداشت محیط شبكه بهداشت و درمان در گفتگو با برنامه "ساده مثل سلامت" در مورد موضوع خرید آش و لبو در فصل سرما از دستفروشان گفت :

غیر بهداشتی بودن و رعایت نكردن اصول بهداشتی و ایمنی سلامت، استفاده از رنگهای شیمیایی در پخت لبوها و عرضه نامناسب از دلایل آلودگی این خوراكیها است كه اغلب توسط دست فروشان عرضه می شود.

وی در ادامه افزود : اجرای طرحهای نظارتی بهداشت برای افزایش سلامت عمومی شهروندان به ویژه دانش آموزان در اطراف مدارس شدیدتر خواهد بود.
بهتر است آش و باقالا و مواد غذایی مشابه از محل‌های مجاز و شناخته شده، خرید و تهیه شود و توزیع این مواد غذایی در ظروف یكبار مصرف مناسب و ترجیحا گیاهی باشد.

كارشناس بهداشت محیط شمیرانات گفت: نگهداری مواد غذایی و نوشیدنی داغ نباید در ظروف یكبار مصرف پلاستیكی و یا ظروف یكبار مصرف نازك و رنگ روشن باشد.
مواد غذایی پخته شده توسط دستفروشان از جمله آش و حلیم روی شعله پایین گاز نگهداری می شود كه بهتر از این افراد آش و مواد غذایی تهیه نشود.

دسترسی سریع
ساده مثل سلامت