كودك من چهارشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

كودك من

اهمیت آموزش حفاظت از محیط زیست به كودكان

والدین باید راه‌های مراقبت از محیط زیست را به كودكان خود آموزش دهند. با این آموزش‌ها، كودكان در برابر آلودگی‌های محیط زیست برخورد مناسبی نشان می‌دهند.

1397/07/10
|
12:44

والدین باید راه‌های مراقبت از محیط زیست را به كودكان خود آموزش دهند. با این آموزش‌ها، كودكان در برابر آلودگی‌های محیط زیست برخورد مناسبی نشان می‌دهند.
محیط زیست به همه محیط‌هایی كه در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود.
مجموعه‌ای از عوامل فیزیكی خارجی و موجودات زنده كه با هم در كنش هستند محیط زیست را تشكیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.
محیط زیست عبارت تركیبی از دانش‌های متفاوت در علم است كه شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیكی، شیمیایی) است كه بر زندگی یك فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد.
امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعالیت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی كره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، كه انسان را احاطه می‌كنند خلاصه كرد.
تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است كه تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود كه منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی كه عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌كنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.
محیط زیست و مراقب از آن تاثیرات بسیاری در زندگی بشر دارد و مسئولیت حفاظت از محیط زیست بر عهده افراد می‌باشد.
درست است كه سازمان حفاظت از محیط زیست نیز وجود دارد اما آن سازمان و نهادهای مربوط به آن وظایف خاص خود را انجام می‌دهند.
گسترش زندگی صنعتی سبب گردید تا مردم از تفریحاتی مانند گردش در پارك و پیك نیك رفتن كمتر استقبال كنند. اكثر خانواده‌ها فرصت رفتن به این تفریحات را به آخر هفته موكول كردند و سفرهای كوتاه خانوادگی نیز بیشتر در تعطیلات رسمی، تعطیلات نوروز و تابستان صورت می‌گیرد.
برای سفرهای داخل شهری و تفریحات كوتاه باید آدابی رعایت شود كه مهم‌ترین آن رعایت بهداشت و نظافت در محیط زیست است.
آشنایی و انجام این آداب در اولین مرحله توسط خانواده باید به فرزندان آموزش داده شود. البته برخی از خانواده‌ها هیچ اهمیتی به حفظ زیست نمی‌دهند چه رسد به اینكه بخواهند به فرزندانشان آموزش دهند.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه " كودك من" كاری از گروه روان یازدهم مهر ماه با حضور خانم دكتر مریم حلی ساز (روانشناس و مشاور كودك) به موضوع آشنایی با راه‌های آموزش حفظ محیط زیست به كودكان می پردازد.

دسترسی سریع
كودك من