کودک من چهارشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

كودك من

اهمیت آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان

والدین باید راه‌های مراقبت از محیط زیست را به کودکان خود آموزش دهند. با این آموزش‌ها، کودکان در برابر آلودگی‌های محیط زیست برخورد مناسبی نشان می‌دهند.

1397/07/10
|
12:44

والدین باید راه‌های مراقبت از محیط زیست را به کودکان خود آموزش دهند. با این آموزش‌ها، کودکان در برابر آلودگی‌های محیط زیست برخورد مناسبی نشان می‌دهند.
محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود.
مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.
محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش‌های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد.
امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعالیت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.
تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.
محیط زیست و مراقب از آن تاثیرات بسیاری در زندگی بشر دارد و مسئولیت حفاظت از محیط زیست بر عهده افراد می‌باشد.
درست است که سازمان حفاظت از محیط زیست نیز وجود دارد اما آن سازمان و نهادهای مربوط به آن وظایف خاص خود را انجام می‌دهند.
گسترش زندگی صنعتی سبب گردید تا مردم از تفریحاتی مانند گردش در پارک و پیک نیک رفتن کمتر استقبال کنند. اکثر خانواده‌ها فرصت رفتن به این تفریحات را به آخر هفته موکول کردند و سفرهای کوتاه خانوادگی نیز بیشتر در تعطیلات رسمی، تعطیلات نوروز و تابستان صورت می‌گیرد.
برای سفرهای داخل شهری و تفریحات کوتاه باید آدابی رعایت شود که مهم‌ترین آن رعایت بهداشت و نظافت در محیط زیست است.
آشنایی و انجام این آداب در اولین مرحله توسط خانواده باید به فرزندان آموزش داده شود. البته برخی از خانواده‌ها هیچ اهمیتی به حفظ زیست نمی‌دهند چه رسد به اینکه بخواهند به فرزندانشان آموزش دهند.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه " کودک من" کاری از گروه روان یازدهم مهر ماه با حضور خانم دکتر مریم حلی ساز (روانشناس و مشاور کودک) به موضوع آشنایی با راه‌های آموزش حفظ محیط زیست به کودکان می پردازد.

دسترسی سریع
کودک من