كودك من چهارشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

كودك من

حس خوب روز اول مدرسه...

روز اول مدرسه برای دانش آموزان و والدینشان روز بسیار مهمی است ، روزی كه خاطره اش بعد از سالها هم از ذهن انسان پاك نمی شود.

1397/06/31
|
09:35

اغلب روز اول مدرسه و سال تحصیلی جدید با معرفی معلم و برنامه های او برای ادامه سال شروع می شود و همین روز اول فرصت خوبی برای دوست شدن با فرد یا افراد مناسب است؛ دوستی ای برای یك سال تحصیلی. شاید بچه ها از سال قبل همكلاسی هایی را بشناسند، اما باید بدانند همیشه پیدا كردن دوست خوب مهم و مفید است. پس به بچه ها بیاموزیم كه از همان روز اول با بچه های دیگر سلام و احوالپرسی كنند و برای یافتن دوستان خوب تلاش كنند.
روز اول مدرسه فرصتی دوباره برای دیدن دوستان قدیمی است. دوستانی كه بچه ها در طول تابستان از آنها دور بوده اند. همین بهانه خوبی است برای این كه روز اول تبدیل به روزی خوب و دوست داشتنی شود. به علاوه آماده كردن وسایل مدرسه، از كیف و كفش و لباس گرفته تا لوازم التحریر نیز حس خوبی به بچه ها خواهد داد. این گونه آنها راحت تر و راضی تر روز اول مدرسه را پشت سر می گذارند.

اغلب روز اول مدرسه و سال تحصیلی جدید با معرفی معلم و برنامه های او برای ادامه سال شروع می شود. البته بعضی از معلم های خوش ذوق هم به شاگردانشان فرصتی می دهند تا خودشان را به بقیه همكلاسی ها معرفی كنند.معلم همان روزهای اول قوانین كلاس را با شاگردان در میان می گذارد. پس گوش به زنگ باشید تا این قوانین را طی سال فراموش نكنید.در ضمن، روز اول فرصت خوبی برای دوست شدن با فرد یا افراد مناسب است؛ دوستی ای برای یك سال تحصیلی. شاید بچه ها از سال قبل همكلاسی هایی را بشناسند، اما باید بدانند همیشه پیدا كردن دوست خوب مهم و مفید است. پس به بچه ها بیاموزیم كه از همان روز اول با بچه های دیگر سلام و احوالپرسی كنند و برای یافتن دوستان خوب تلاش كنند.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه " كودك من" كاری از گروه روان سی و یكم شهریور ماه با حضور خانم دكتر مریم حلی ساز (روانشناس و مشاور كودك) به موضوع اهمیت آماده سازی كودكان برای ورود به ماه مهر می پردازد .

دسترسی سریع
كودك من