كودك من چهارشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

كودك من

به رفتارهای اشتباه فرزندتان پاداش ندهید

طبق علم روانشناسی، رفتاری كه مورد توجه قرار گیرد افزایش می یابد. در بسیاری از موارد، والدین در برقراری ارتباط با فرزند به هر دلیل دچار مشكل می شوند و به رفتارهای غلط كودك پاداش می دهند. به مرور فرزند ما متوجه می شود كه با لجبازی می تواند ب

1395/08/18
|
09:35

دكتر مریم حلی ساز روانشناس در گفنگو با برنامه «كودك من» شبكه رادیویی سلامت اذعان داشت: بی اعتنایی مقابله ای به عنوان نوعی اختلال رفتاری در كودكان شناخته می شود كه معمولا در ارتباط با افرادی اتفاق می افتد كه به نوعی مرجع قدرت هستند.
حلی ساز گفت: امكان دارد كودك این رفتار را در مقابل یكی از افرادی كه به عنوان مرجع قدرت می شناسد، پیش بگیرد كه برای درمان آن، لازم است والدین با آگاهی رفتارهای فرزند خود را كنترل كنند.
وی متذكر شد: زمانی كه كودك پرخاش و لجبازی می كند، امكان دارد والدین تنبیه بدنی، سرزنش، تهدید را در پیش بگیرند. این رفتارها علاوه بر این كه تاثیر سازنده ای ندارد، بلكه آسیب های روانی را برای كودك به همراه خواهد داشت و رفتارهای ناشایست را از ولدین خود یاد می گیرد.
این روانشناس تصریح كرد: پدر و مادر تا مقطعی از زندگی به لحاظ فیزیكی بر كودك برتری دارند. بنابراین سرزنش و تنبیه به هیچ عنوان برای تربیت و كم رنگ كردن رفتارهای غلط كودك توصیه نمی شود.
حلی ساز در توضیح بی اعتنایی مقابله ای، عدم اطاعت از والدین و مسؤلیت پذیری، آزار عمدی دیگران، جر و بحث، كینه ای و انتقامجو بودن را نشانه های این اختلال رفتاری معرفی و خاطرنشان كرد: با مراجعه والدین به روانشناس و توضیحات ایشان درباره تغییرات رفتاری فرزندشان، متوجه می شویم رابطه والد یا والدین با فرزند دچار تنش شده كه برای درمان باید اقدام كرد؛ اما تمركز اولیه بر اصلاح رفتارهای اشتباه نیست، بلكه با ارتباط كلامی، محبت فیزیكی و اختصاص زمانی بیشتر برای فرزندمان قدم برمی داریم.
وی گفت: ابتدا باید برای افزایش رفتارهای خوب فرزند اقدام كرد كه والدین با تشویق و توجه به این رفتارها می توانند این اختلال رفتاری را با صبر و حوصله كم رنگ كنند.
حلی ساز یادآور شد: طبق علم روانشناسی، رفتاری كه مورد توجه قرار گیرد افزایش می یابد. در بسیاری از موارد، والدین در برقراری ارتباط با فرزند به هر دلیل دچار مشكل می شوند و به رفتارهای غلط كودك پاداش می دهند. به مرور فرزند ما متوجه می شود كه با لجبازی می تواند به خواسته خود برسد.
این روانشناس خاطرنشان كرد: بنابراین ساخت رابطه، تشویق رفتارهای خوب و كاهش رفتارهای بد، سه قدمی است كه باید برای اصلاح لجبازی كودك و با همراهی پدر و مادر برداشته شود.

دسترسی سریع
كودك من