شور زندگی پنجشنبه ها از ساعت 22:55 به مدت به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

شور زندگي

خود مراقبتی در سالمندان ،بهترین راه باقی مانده

بررسی اهمیت خود مراقبتی در افراد سالمند در برنامه شور زندگی رادیو سلامت

1397/02/26
|
10:36

دکتر احمد دلبری دکترای تخصصی طب سالمندان در خصوص موضوع خود مراقبتی در دوران سالمندی در گفتگو با برنامه شور زندگی گفت:بیش از 80 درصد سالمندان در انجام فعالیت های روزمره خود کاملا مستقل هستند ،15 درصد از افراد سالمند نیاز در انجام امور شخصی نیازمند کمک هستند و فقط 5 درصد افراد سالمند جهت انجام امور مربوط به خود نیازمند حضور دیگران می باشند .نکته قابل توجه حین انجام امور به وسیله سالمندان این است که تا جایی که امکان دارد امور می بایست توسط خود فرد سالمند صورت پذیرد،البته تا جایی که به فرد آسیبی را وارد نشود.افراد سالمند در این دوران بسیار آسیب پذیر هستند و ممکن است در معرض بیماری های متعددی قرار بگیرند .بیش از 60 درصد افراد سالمند دچار سوءتغذیه هستند که باید به میزان کافی مواد غذایی دریافت نمایند.با توجه به شایع بودن پوکی استخوان در دوران سالمندی می بایست مراقب زمین خوردن فرد سالمند بود ،نصب میله های حمایت کننده برای پیشگیری از سقوط فرد سالمند می تواند بسیار کمک کننده باشد.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه شور زندگی کاری از گروه سلامت روان هر روز راس ساعت 10:20 در قالب نکاتی کوتاه به بررسی موضوعاتی مرتبط با دوران سالمندی می پردازد.

دسترسی سریع
شور زندگی