شور زندگی پنجشنبه ها از ساعت 22:55 به مدت به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

شور زندگي

خود مراقبتی در سالمندان ،بهترین راه باقی مانده

بررسی اهمیت خود مراقبتی در افراد سالمند در برنامه شور زندگی رادیو سلامت

1397/02/26
|
10:36

دكتر احمد دلبری دكترای تخصصی طب سالمندان در خصوص موضوع خود مراقبتی در دوران سالمندی در گفتگو با برنامه شور زندگی گفت:بیش از 80 درصد سالمندان در انجام فعالیت های روزمره خود كاملا مستقل هستند ،15 درصد از افراد سالمند نیاز در انجام امور شخصی نیازمند كمك هستند و فقط 5 درصد افراد سالمند جهت انجام امور مربوط به خود نیازمند حضور دیگران می باشند .نكته قابل توجه حین انجام امور به وسیله سالمندان این است كه تا جایی كه امكان دارد امور می بایست توسط خود فرد سالمند صورت پذیرد،البته تا جایی كه به فرد آسیبی را وارد نشود.افراد سالمند در این دوران بسیار آسیب پذیر هستند و ممكن است در معرض بیماری های متعددی قرار بگیرند .بیش از 60 درصد افراد سالمند دچار سوءتغذیه هستند كه باید به میزان كافی مواد غذایی دریافت نمایند.با توجه به شایع بودن پوكی استخوان در دوران سالمندی می بایست مراقب زمین خوردن فرد سالمند بود ،نصب میله های حمایت كننده برای پیشگیری از سقوط فرد سالمند می تواند بسیار كمك كننده باشد.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه شور زندگی كاری از گروه سلامت روان هر روز راس ساعت 10:20 در قالب نكاتی كوتاه به بررسی موضوعاتی مرتبط با دوران سالمندی می پردازد.

دسترسی سریع
شور زندگی