شور زندگی پنجشنبه ها از ساعت 22:55 به مدت به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

شور زندگي

حس جوانی در دوران سالمندی

در برخورد با سالمندان اولین قدم برقراری ارتباط مناسب است. هر فرد ارزش‌ها، باورها و فرهنگ خاص خودش را دارد و این نكته‌ای است كه در ارتباط با سالمندان نباید فراموش كرد.

1397/02/24
|
10:43

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت ،دكتر دلبری دكترای تخصصی طب سالمندان در گفتگو با برنامه شور زندگی در مورد اهمیت مهارت های ارتباطی با سالمندان گفت:
دوران سالمندی به دلیل مشكلات جسمی و ناتوانی ،دور شدن از اجتماع ،فوت همسر و نزدیكان ،بازنشستگی و از دست دادن شبكه دوستان ،میتواند فرد را به تنهایی وانزوا بكشاند و موجب اختلالات روحی و روانی شود.
همچنین مهارت های ارتباطی می تواند نقش تعیین كننده ای در كاهش حس تنهایی در این دوران داشته باشد.آموزش مهارت های ارتباطی می تواند تحمل مسائل و مشكلات دوران سالمندی را ساده تر كند ،حضور در كنار دوستان و استفاده از تجارب موفق دیگران و برقراری ارتباط چهره به چهره با افراد دیگر، موجب بالا بردن روحیه و ایجاد حس زندگی در سالمند می شود.
توجه به این نكته نیز قابل توجه است كه با توجه به كاهش حس شنوایی در دوران سالمندی ،می بایست با دقت و توجه بیشتری به برقراری با سالمندان پرداخت و نزدیك به گوشی كه شنوایی بیشتری دارد صحبت كرد.امید است با رعایت این نكات شاهد سرزنده تر شدن هر چه بیشتر افراد سالمند در این دوران باشیم.

دسترسی سریع
شور زندگی