شور زندگی پنجشنبه ها از ساعت 22:55 به مدت به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

شور زندگي

سبك زندگی در دوران بازنشستگی

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت دكتر دلبری ،دكترای تخصصی طب سالمندان، در گفتگو با برنامه شور زندگی در مورد سبك زندگی فردی كه به دوران بازنشستگی رسیده است گفت:

1397/02/18
|
14:05

این دوران به خودی خود موجب بیماری فرد نمیشود اما به دلیل افت قابل توجه توان و پایین آمدن عملكرد جسمی و اجتماعی افراد بازنشسته در مقابل استرس ها آسیب پذیرتر خواهند شد و خطر ابتلا به بیماری ها میتواند افزایش پیدا كند.
وی افزود:اگرچه دوران سالمندی برای برخی با زوال جسم همراه است اما میتوان شاهد بلوغ فكر و خرد نیز در این دوران بود.
یكی سالمند میتواند در دوران بازنشستگی با اجرایی كردن سبك زندگی سالم، دروان سالمندی بهتری را سپری نماید.
در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و عدم انجام چكاپ سلامت ،این دوران می تواند با بروز خطراتی برای سلامت فرد همراه باشد.

دسترسی سریع
شور زندگی