شور زندگی پنجشنبه ها از ساعت 22:55 به مدت به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

شور زندگي

سبک زندگی در دوران بازنشستگی

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت دکتر دلبری ،دکترای تخصصی طب سالمندان، در گفتگو با برنامه شور زندگی در مورد سبک زندگی فردی که به دوران بازنشستگی رسیده است گفت:

1397/02/18
|
14:05

این دوران به خودی خود موجب بیماری فرد نمیشود اما به دلیل افت قابل توجه توان و پایین آمدن عملکرد جسمی و اجتماعی افراد بازنشسته در مقابل استرس ها آسیب پذیرتر خواهند شد و خطر ابتلا به بیماری ها میتواند افزایش پیدا کند.
وی افزود:اگرچه دوران سالمندی برای برخی با زوال جسم همراه است اما میتوان شاهد بلوغ فکر و خرد نیز در این دوران بود.
یکی سالمند میتواند در دوران بازنشستگی با اجرایی کردن سبک زندگی سالم، دروان سالمندی بهتری را سپری نماید.
در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و عدم انجام چکاپ سلامت ،این دوران می تواند با بروز خطراتی برای سلامت فرد همراه باشد.

دسترسی سریع
شور زندگی