شور زندگی پنجشنبه ها از ساعت 22:55 به مدت به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

شور زندگي

الهی پیر شی جوون ، اما سالم....

اكثر ما دوران سالمندی را تجربه خواهیم كرد و همین مسئله لزوم توجه به مسائلی برای بهتر زندگی كردن در این سنین و همچنین توجه به سالمندان جامعه را ضروری می‌كند.

1397/02/15
|
10:00

افرادی كه جز اعضای خانواده و در خانه با پدر و یا مادر پیر خود زندگی می كنند همواره دارای دغدغه چگونگی رفتار باسالمند خود هستند.سالمندی دوره ای حساس است و مطمئنا تمام افراد جوانی كه با افراد سالمند خانواده زندگی میكنند تمایل به داشتن رفتاری صحیح برای حفظ احترام بزرگترهای خود و رفع نیاز آن ها هستند.
به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه شور زندگی در روز 15 اردیبهشت ماه راس ساعت 10:20 به بررسی سبك زندگی در دوران سالمندی می پردازد.

دسترسی سریع
شور زندگی