شور زندگی پنجشنبه ها از ساعت 22:55 به مدت به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

شور زندگي

آشنایی با مشکلات شنوایی دوران سالمندی در «شور زندگی»

برنامه «شور زندگی» شبکه رادیویی سلامت، چهار شنبه ـ 16 اسفند ماه، به موضوع « سالمندان و مسائل و مشکلات جسمی» می پردازد.

1396/12/15
|
10:37

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، برنامه رادیویی«شور زندگی » به تهیه کنندگی «فاطمه بی تقصیر» و گویندگی «مژگان اسدی»، به موضوعات مختلف در سالمندی همچون سلامت جسم، سلامت بهداشت روان، نوع تغذیه، نحوه روبه رو شدن با مسائل دوران سالمندی میپردازد.
این برناهه رادیویی، دوشنبه ـ 30 بهمن ماه با حضور احمد دلبری، متخصص سالمندان به موضوع سالمندی و کم شنواییخواهد پرداخت.
برنامه سازان شور زندگی بر آنند که شور زندگی همچنان در سالمندی به قوت خود باقی است و افزایش سن قرار نیست، زندگی را در دوران سالمندی مختل کند، بلکه باید بدانیم که نشاط در همه مراحل زندگی وجود دارد.
گفتنی است، برنامه «شور زندگی » کاری از گروه «بهداشت روان» شبکه رادیویی سلامت است که درباره سلامت زندگی سالمندان روزهای زوج هر هفته از ساعت 13:15 به مدت 10 دقیقه از صدای دانش، نشاط و آرامش تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع
شور زندگی