مجله دامپزشكی یكشنبه ها از ساعت 15:05 تا 16:00 به مدت 55 دقیقه

27 میلیون نفر دیگر وارد برنامه سلامت خانواده می‌شوند

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: با ادامه برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم 27 میلیون نفر دیگر را نیز وارد برنامه سلامت خانواده كنیم.

1403/01/28
|
13:13

حسین فرشیدی، در جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت كه با حضور مدیركل دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و نماینده سازمان جهانی بهداشت در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با بیان اینكه از جمعیت حدود 85 میلیونی كشور، 23 درصد روستایی و 77 درصد شهرنشین هستند، اظهار داشت: با توجه به این آمار باید در برنامه‌های ارائه خدمات مناسب، متناسب با زمان، تغییراتی را در نظام ارائه خدمات و همراه با تكنولوژی ایجاد كنیم.

وی در ادامه به برگزاری موفق پویش همگانی سلامت اشاره كرد و افزود: هدف از برگزاری این پویش، ارتقا سواد سلامت، استفاده از خدمات خودمراقبتی و پرونده الكترونیك سلامت بود تا بتوانیم به نتیجه مورد نظر خود برسیم.

فرشیدی بیان داشت: بیش از 97 درصد از جمعیت روستایی از ارائه خدمات نظام سلامت توسط بهورزان بهره مند هستند و در شهرها نیز مراقبین سلامت خدمات نظام سلامت را ارائه می‌دهند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: 195 شهر با 27 میلیون نفر جمعیت در شهرهای بالای 20 هزار نفر تحت پوشش طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع هستند و امیدواریم با ادامه دادن این برنامه، تا پایان سال‌جاری بتوانیم 27 میلیون نفر دیگر را نیز وارد برنامه طرح سلامت خانواده كنیم.

دسترسی سریع
مجله پزشكی