خونه زندگی شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10:30 به مدت 80 دقیقه

مثبت اندیشی راهی برای رسیدن به موفقیت

درست مانند یك طراح داخلی كه وضعیت داخلی ساختمان را طراحی و سازماندهی می‌كند نگرش شما نیز عملكردی مشابه دارد و به طراحی و سازماندهی ذهنتان می‌پردازد و آن را منعطف می‌كند.

1397/08/26
|
13:37

درست مانند یك طراح داخلی كه وضعیت داخلی ساختمان را طراحی و سازماندهی می‌كند نگرش شما نیز عملكردی مشابه دارد و به طراحی و سازماندهی ذهنتان می‌پردازد و آن را منعطف می‌كند. اهمیت نگرش در چیست؟ نگرش شما شامل درك شما از موفقیت (یا شكست) است و تاثیر بزرگی بر ادامه مسیرتان در زندگی و كار دارد، مهم‌ترین مساله‌ای كه باید بدانید این است كه انتخابِ نوعِ نگرشتان با خودتان است. در این مقاله راه‌هایی را خواهید دید كه با استفاده از آنها، می‌توانید نگرش خود را تغییر بدهید و با مثبت اندیشی و موفقیت به یك زندگی ایده‌آل برسید.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "خونه زندگی" كاری از گروه خانواده 26 آبان ماه به موضوع اهمیت مثبت اندیشی پرداخت.

دسترسی سریع
خونه زندگی