افق روشن شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 09:10 به مدت 45 دقیقه

حفظ جنگل در دستان مردم

برنامه «افق روشن» شبكه رادیویی سلامت، با حضور كارشناسان موضوع «منابع جنگلی ایران» را مورد بحث و بررسی قرار داد.

1396/05/08
|
12:23

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، برنامه رادیویی «افق روشن» در قالبی گفتگو محور سعی در تبیین موضوعات مرتبط با سلامت اجتماعی دارد و می كوشد تا در خصوص محیط زیست، حقوق شهروندی و .... به مخاطبان آگاهی رسانی كند.
در برنامه «افق روشن» شبكه رادیویی سلامت مورخ 7 مرداد ماه، با حضور فریبرز غیبی، رئیس مركز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها و سعید طهماسبیان، دبیر شبكه سمن های محیط زیستی استان تهران، دبیر جشنواره روز بین المللی جنگلبان به موضوع «جنگلداری اجتماعی با مردم» پرداخته شد.
جنگلداری اجتماعی با مردم
منابع جنگلی ایران فقیر است
جنگلداری اجتماعی بی نیاز از جنگلبان
شناسایی پروژه های عمرانی در محدوده جنگل
كمبود جنگلبان در عرصه های طبیعی
واگذاری مدیریت جنگل به مردم به مدت سی سال
تغییر معیشت جنگل نشینان و كاهش وابستگی به جنگل
تشویق مردم برای پیوستن به طرح همیار طبیعت ، هرایرانی یك جنگلبان
دولت اولین حافظ جنگل
نهم مرداد:انتخاب قهرمان جنگل
آموزش گردشگران در قالب جنگلداری اجتماعی
الحاق مدیریت پسماند به جنگلداری اجتماعی
یادآور می شود، برنامه «افق روشن» روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 9:05 به مدت 45 دقیقه به ترتیب به موضوعات ‏زیست‌ محیطی، حقوق شهروندی و آموزش شهروندی و فضاهای شهری عمومی اختصاص دارد.

دسترسی سریع
افق روشن