افق روشن شنبه - دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 09:10 به مدت 45 دقیقه

بازی های فكری ،كلید فعال سازی مغز!

بازی های فكری و ورزش های الكترونیكی می تواند بسیار مفید و سود مند باشد.

1398/06/04
|
10:10

رئیس اداره ورزش‌های همگانی وزارت بهداشت با بیان اینكه « بازی‌های فكری و ورزش‌های الكترونیكی» باید بر اساس متدهای تعیین شده انجام شود در برنامه "افق روشن" رادیو سلامت گفت : بازی‌های فكری بخصوص زمانی كه سن افزایش می‌یابد، بسیار سودمند است چرا كه مغز را فعال می‌كند و مغز فعال كمتر در معرض خطر قرار می‌گیرد. دكتر محمد حسین میرزا راه كوشكی با بیان ترویج این نوع بازی‌ها و ورزش‌ها در میان دانشجویان علوم پزشكی كشور افزود:پژوهش ها نشان می دهد ورزش های الكترونیكی برای پزشكان جراح سودمند است.گفتنی است برنامه افق روشن روز های زوج راس ساعت 9:10 با طرح موضوعات سلامت اجتماعی (آسیب های اجتماعی، محیط زیست و منابع طبیعی، حقوق و اخلاق شهروندی و شهرنشینی) تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
افق روشن