افق روشن شنبه - دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 09:10 به مدت 45 دقیقه

خانه دار شدن كارمندان

رئیس گروه اقتصادی و مالی دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به خانه دار شدن كارمندان جدید دولت ( تام كاد) در برنامه افق روشن رادیو سلامت گفت:

1398/05/27
|
10:42

در این طرح كارمندان با پرداخت اقساط 20 ساله و با كسر 20 در صد از حقوقشان طی مدت زمان بیست تا بیست و پنج سال صاحب خانه می شوند. نرگس رزبان افزود: اجرای این طرح برای دستگاههای دولتی اجبار نیست و هر وزاتخانه و سازمانی به فراخور نیاز و داشتن زمین در اختیار ،می توانند با مشاركت در این طرح كارمندانشان را خانه دار كنند.
گفتنی است برنامه افق روشن روز های زوج راس ساعت 9:10 با طرح موضوعات سلامت اجتماعی (آسیب های اجتماعی، محیط زیست و منابع طبیعی، حقوق و اخلاق شهروندی و شهرنشینی ) تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
افق روشن