صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه (یك هفته در میان) از ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

معمولاً از فرهنگ قانون مداری به عنوان شاخصه ای از سبک زندگی یاد میشود، ولی در اینجا به دلیل اهمیت موضوع به عنوان بحثی مستقل در ذیل "تدابیر کنشی مبتنی بر توسعهٔ فرهنگی" مورد اشاره قرار می گیرد.

فرهنگ قانون مداری را می توان دارای دو بعد نفی فرهنگ قانون گریزی و نفی قانون ستیزی دانست و با این توضیح که در فرهنگ قانون گریزی افراد تنها از اطاعت قانون اجتناب می ورزند ولی در فرهنگی قانون ستیزی، افراد به ستیز و جنگ با حاکمیت قانون می پردازند.
اگر بخواهیم فرهنگ قانون مداری را بعنوان تدبیری کنشی مبنی بر توسعه ی فرهنگی قلمداد نماییم، باید گفت که بسیاری از جرایم وانحرافات در جامعه ناشی از ترویج گسترش و نهادینه شدن فرهنگ و سبک زندگی قانون گریز و قانون ستیز است که نمادهایی از آن را می توان در فرهنگ رانندگی کشور مشاهده نمود.

فرهنگ قانون مداری در ادبیات رایج با مفهوم حاکمیت قانون شناخته می شود؛ به موجب نظریهٔ حاکمیت قانون، کلیهٔ اعمال باید با توجه به قوانین و مقررات صورت گرفته و اعمال قانون و ضمانت اجرای تخلف از آن باید توسط مقامات صلاحیتدار صورت پذیرد صلاحیتی که توسط حقوقی به وجود آمده و حد و مرزش مشخص گردیده است.
حاکمیت قانون با نظم بخشی به رفتارهای افراد و نهادها، و با ایجاد فضایی امن ، زمینه ی پیشبرد برنامه های توسعه ای را فراهم می آورد.
بررسی آثار پیوند حقوق و توسعه نیز حاکی از آن است که امروزه توسعه بیش از هر چیز نیازمندحاکمیت قانون است.
بنا بر گزارش بانک جهانی، حکومت قانون، شرط اساسی توسعه، پایداری و فقرزدایی است. نظام های حقوقی و قضایی ضعیف از چند منظر در برنامه های فقرزدایی ناکام هستند. به طوری که آنها سرمایه را به سوی بازارهای دیگر می رانند که بر اصول حقوقی و قضایی قابل پیش بینی استوار نیست.
همچنین بخش های بزرگی از جامعه را از به کار انداختن دارایی های مولد محروم می سازند۔ و اعتراض شھروندان رادر فرایند تصمیم گیری خاموش می کنند.
اجرای ناکارآمد قانون به نابودی محیط زیست، فساد، پولشویی و دیگر مشکلات می انجامد که بر مردمان و اقتصاد در سراسر جهان سنگینی می کند و به آنها آسیب می رساند.
براین اساس اولین اصل در فرهنگ عمومی و سبک زندگی ناشی از توسعه یافتگی، قانون گرایی است و مهمترین وجه توسعه یافتگی در سبک زندگی، رعایت قاعده و قانون در جامعه است.


به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "صبح و زندگی" کاری از گروه اجتماعی به تهیه کنندگی سیما غفاری هفتم تیرماه در ارتباط تلفنی با دکتر عباس محمودی(کارشناس اخلاق پزشکی) به بررسی اهمیت قانون مداری می پردازد.

مرتبط با این خبر

  • چگونه در تابستان ورزش کنیم؟

  • کار امروز برای امروز ...در "صبح و زندگی" بشنوید

  • خیال تخت بیماران دیالیزی در مناطق زلزله زده

  • یک روز بدون تلفن همراه در رادیو سلامت

  • پای «امداد و نجات زمستان» به رادیو سلامت کشیده شد

  • گرامیداشت روز ثبت احوال در رادیو سلامت

  • رئیس سازمان انتقال خون کشور؛ مدیریت مناسب خون و فراورده های خون درشرایط بحران

  • رئیس مرکز لرزه نگاری کشور؛ زلزله های ایران از نوع کم عمق است / روزانه بالای 30 زلزله در ایران رخ می دهد

  • معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر؛ عملیات جست و جو در ساعاتی اولیه وقوع زلزله در کرمانشاه آغاز شد

  • راههای فرعی و اصلی استان کرمانشاه باز است/30 درصد از شهر، تحت تاثیر این زلزله قرار گرفته است