صبح و زندگی (گروه سلامت اجتماعی) شنبه تا پنج شنبه (یك هفته در میان) از ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

رادیو سلامت

صبح و زندگی(سلامت اجتماعی)

رئیس سازمان انتقال خون كشور؛ مدیریت مناسب خون و فراورده های خون درشرایط بحران

رئیس سازمان انتقال خون كشورگفت: در حال حاضر مشكلی به لحاظ ذخایر خونی در كشور وجود ندارد ؛ در درصورت نیاز قطعا مراتب به اطلاع مردم خواهد رسید.

1396/08/23
|
14:23

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، دكتر پورفتح اله ، رئیس سازمان انتقال خون كشور در گفتگو با برنامه «صبح و زندگی» رادیو سلامت از برنامه دائمی آمادگی مدیریت بحران سازمان انتقال خون كشور خبر داد و افزود: یكی از برنامه های این سازمان ذخایر خون و فراورده ها ی آن است كه خوشبختانه در زمان وقوع زلزله غرب كشور ذخایر خونی ما هفت برابر مصرف روزانه بود.
وی با اشاره به مدیریت مناسب خون و فراورده های خون در شرایط بحران زلزله غرب كشور تاكید كرد: در لحظات اولیه این حادثه ذخایر خونی از استانهای معین(ایلام و همدان) به استان كرمانشاه منتقل شد.
رئیس سازمان انتقال خون كشور در پایان با بیان اینكه مشكلی به لحاظ ذخایر خونی در كشور وجود ندارد ، اظهارداشت: درصورت نیاز قطعا مراتب به اطلاع مردم خواهد رسید.

دسترسی سریع
صبح و زندگی(سلامت اجتماعی)